Chcesz napisać maila do kandydata? Najpierw musisz zdobyć jego adres

Do Rady Warszawy kandyduje 1122 kandydatów z 16 komitetów wyborczych. 33 proc. udostępnia swój adres mailowy. Na korespondencję zareagowało 100.

 
W blisko dwumilionowej Warszawie wybory lokalne mają wyjątkowo anonimowy charakter. Na 10 dni przed głosowaniem do większości wyborców dotarła informacja o 3 kandydatach na prezydenta i 2-5 kandydatach na radnych. Wyborcy widzą ich po raz pierwszy, więc ich nazwisk nie są w stanie powtórzyć. Jeśli ktoś jest wyjątkowo zdeterminowany i chciałby poprosić przesłanie programu wyborczego lub ulotki – w zasadzie nie ma do kogo napisać. Nie ma zwyczaju, by kandydaci mieli publiczne adresy mailowe. Nie są też do tego zobowiązani przepisami wyborczymi.
 
Kandydacie – gdzie jesteś? Serwisowi MamPrawoWiedziec.pl, ustalającemu poglądy kandydatów w wyborach, większość adresów przekazały komitety wyborcze – 5 z 16 udostępniło częściowe listy maili do kandydatów. Wśród komitetów, które odmówiły udostępnienia danych kontaktowych, większość zasłaniała się ochroną danych osób, które chcą objąć funkcję publiczną. Na stronach komitetów wyborczych, w większości wypadków, dane kontaktowe kandydatów nie są publikowane, wyjątkiem są serwisy komitetu Janusza Korwin-Mikkego, PiS, SLD oraz Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, na których można znaleźć maile, ale do lokalnych władz partii. PiS, PO i Zieloni publikują krótkie opisy osób startujących do rady miasta. Z sześcioma komitetami w zasadzie nie można się skontaktować.
 
Niby XXI wiek, ale… Nie ma powszechnego zwyczaju ani obowiązku, by komitety tworzyły kandydatom adresy mailowe w domenie komitetu. Wprowadzenie takiej praktyki pozwoliłoby na upublicznienie kontaktu do startujących i nie stałoby w sprzeczności z ochroną danych osobowych. Miałoby to sens pod warunkiem, że kandydaci na czas kampanii wyborczej rzeczywiście korzystaliby z nowych skrzynek elektronicznych.
Problemy sztabów, niedoskonała ordynacja. Nie tylko ochrona danych osobowych utrudnia dostęp do adresów. Niestety, co szczerze przyznają sztabowcy, nie wszyscy kandydaci są im na tyle znani, by mieli do nich kontakt elektroniczny. Przepływ informacji w obrębie komitetów, również tych ogólnopolskich nie jest na tyle sprawny, by sztabowcy mogli wysłać informację do swoich kandydatów do rady miasta i liczyć na odpowiedź. Na poziomie lokalnym brakuje sprawnej polityki informacyjnej na linii komitet-kandydat. Częściowo winić za to można ordynację wyborczą – w wielomandatowych okręgach, gdzie radni są wybierani w sposób proporcjonalny i kluczowa jest liczba głosów oddanych na całą listę, wystawia się wielu kandydatów, gdyż każdy głos na komitet się liczy. O mandat jednak powalczyć mogą tylko liderzy.
 
Facebook – kontakt na niby. W popularnym serwisie społecznościowym profile wyborcze prowadzi mniej niż 10 proc. kandydatów do rady miasta. Kilkunastu, głównie aktualnych radnych, udostępnia swój kontakt telefoniczny.
 
Zespół kilkunastu osób z MamPrawoWiedziec.pl dotarł (do 6 listopada) po wielu godzinach szukania, mailowania, telefonowania do danych kontaktowych zaledwie 33 procent kandydatów do rady miasta, głównie dzięki pracy z komitetami. Trzeba też dodać, że każdego dnia zgłaszają się nowe osoby z prośbą o link do kwestionariusza. Niemniej świadomy wyborca, który chciałby zadać parę pytań kandydatom, niekoniecznie tylko tym z pierwszych trzech miejsc, będzie musiał poświęcić wiele czasu, żeby znaleźć do nich kontakt. Czy tak mają wyglądać wybory samorządowe w stolicy dużego kraju w 2014 roku?
 
Komitet wyborczy
Liczba kandydatów
Znalezione lub
udostępnione adresy mailowe
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
115
20
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
31
8
Komitet Wyborczy Inicjatywa Mieszkańców Warszawy
98
9
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
80
6
Komitet Wyborczy Partia Zieloni
63
53
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
113
104
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
117
93
Komitet Wyborczy Warszawa Społeczna
46
6
Komitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa
108
53
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka
112
11
Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Bieleckiego
5
0
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Społecznej - Piotr Ikonowicz
70
1
Komitet Wyborczy Wyborców Warszawa Dla Rodziny
61
2
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność
87
9
Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo
11
11
Komitet Wyborczy Związku Sybiraków
5
2
Suma
1122
388