Co nam zabiera artykuł 102?

17 kwietnia prezydent podpisał drugą tzw. tarczę antykryzysową. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uruchamia pomoc dla przedsiębiorców. Przy okazji odbiera Państwowej Komisji Wyborczej kompetencje do organizowania wyborów, a obywatelom – prawo do informacji.

Przypomnijmy – wybory prezydenckie mają wyznaczoną datę na 10 maja 2020 r.
W Polsce obowiązuje Kodeks Wyborczy, na mocy którego wybory przeprowadza PKW. Na trzy tygodnie przed terminem nie wiadomo jednak, kiedy wybory się odbędą ani w jakim – tradycyjnym czy korespondencyjnym – trybie. A podpisana przez prezydenta ustawa zniosła obowiązek poinformowania obywateli o trybie wyborów na 21 dni przed głosowaniem.


Nie wiadomo również kto wybory zorganizuje – Prezydent RP zatwierdził odebranie Państwowej Komisji Wyborczej jej podstawowych kompetencji. Jednocześnie prawo, na mocy którego wybory Prezydenta RP ma organizować minister aktywów państwowych, nie obowiązuje – ustawą zajmuje się obecnie Senat.


Art. 102 tzw. tarczy antykryzysowej głosi:
“W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie:
1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1;
2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;
3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1;
4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a;
5) głosowania przez pełnomocnika;
6) ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart”.

Zobacz najnowsze