Co posłowie sądzą o murze na granicy?

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej jest już przesądzona. Postanowiliśmy jednak sprawdzić, jakie zdanie na ten temat mają posłowie i posłanki.

2 listopada b.r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zakłada że inwestycja może powstać bez niezbędnych, w normalnych okolicznościach, pozwoleń. W uzasadnieniu projektu napisano, że rezygnacja z ograniczeń wynikających z innych aktów prawnych ma usprawnić i skrócić proces inwestycyjny.

I tak wyłączone zostało stosowanie prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska oraz przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku, prawa geodezyjnego i kartograficznego, przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz środowiskowych, przepisów o transporcie kolejowym, przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 6 ust. 1). 

Zawieszony został także dostęp do informacji publicznej nie tylko o zastosowanych zabezpieczeniach lecz także o samej konstrukcji i parametrach technicznych bariery (art. 7). Zdaniem projektodawców takie działanie jest uzasadnione ze względu na nadrzędną wartość jaką jest bezpieczeństwo publiczne. Szacunkowy koszt powstania muru to 1 615 mln zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z budżetu państwa.

Co o postawieniu muru myślą posłowie i posłanki? 

Spośród 109 parlamentarzystów i parlamentarzystów za jak najszybszą budową zapory opowiada się 19 proc, przeciw jest prawie 54 proc.

Uwagę jednak zwraca aż 27 proc. wskazań na brak zdecydowanej opinii w tej kwestii. Takiej odpowiedzi udzieliło w sumie 29 osób: 4 - z koła Polska 2050 (czyli wszyscy członkowie i członkinie tego koła, którzy wypełnili nasz kwestionariusz); 6 - z Lewicy 17 - z klubu KO; 1 z Koalicji Polskiej i 1 z klubu PiS.

Zobacz najnowsze

A co o budowie muru pisze w komentarzu Hanna Gill-Piątek, posłanka koła Polska2050 wyjaśniając co oznacza “brak zdecydowanej opinii w tej kwestii”.

“Nie popieram budowy zabezpieczenia granicy państwowej w sposób, w jaki zaplanował to rząd (jako koło głosowaliśmy przeciw tej ustawie w Sejmie). (...) Granica powinna być bezpieczna, ale bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Jako ruch nie negujemy jednak samego wzmocnienia granicy”.

Na grafice znajdziecie informacje o tym, jakim poparciem cieszy się budowa muru w poszczególnych klubach i kołach parlamentarnych.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG