Czas wolny w gminie. Kultura i sport.

Festyny, biblioteki, teatry i świetlice, kluby sportowe i turnieje – gmina urozmaica czas wolny mieszkańców, prowadząc dom kultury, finansując sekcje w klubie sportowym, organizując wydarzenia lokalne. Promuje też miejscowość wśród turystów i remontuje zabytki.

Mieszkańcy oczekują wydarzeń, w których będą mogli wziąć czynny udział np. spotykając się na próbach zespołu śpiewaczego, ucząc się pod okiem instruktora fotografii czy trenując w drużynie piłkarskiej. Chcą wspólnie spędzać czas na koncercie z okazji święta gminy, cieszyć się z wyremontowanych, atrakcyjnych turystycznie zabytków i ścieżek rekreacyjnych.

Co może robić gmina?

 • tworzyć i prowadzić domy kultury, biblioteki, muzea i teatry,
 • promować lokalnych twórców,
 • organizować zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • finansować lokalny festyn lub koncerty artystów,
 • organizować imprezy sportowe,
 • finansować działalność klubów sportowych,
 • propagować uprawianie sportu i rekreacji,
 • promować zabytki i turystykę.

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

 • wpływów z działalności instytucji kultury, imprez sportowych, turystyki,
 • dotacji z budżetu państwa,
 • podatków lokalnych i podatków PIT i CIT,
 • dotacji unijnych.

Samorządy są właścicielami co piątego zabytku w Polsce: chronią je oraz opiekują się nimi w naszym, obywateli, imieniu, do czego zobowiązuje je Konstytucja.

Gminy mają także obowiązek:

 • badać i dokumentować zabytki,
 • prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie,
 • utrzymywać zabytki w jak najlepszym stanie,
 • popularyzować wiedzę o zabytkach.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Gmina może udzielać dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, który jest własnością prywatną.                                                                                                 

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • Ile powinien kosztować gminny Sylwester?
 • Dlaczego dom kultury odwiedza tak mało osób? Jakie dodatkowe wydarzenia czy zajęcia powinny się tam odbywać? Skąd wziąć pieniądze na pensje dla instruktorów, artystów, opiekunów?
 • Którą z dyscyplin sportowych gmina powinna wspierać?
 • Które zabytki należy poddać renowacji?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają takie samo pytanie, co Ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na Facebooku lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w Waszej miejscowości.
 5. Przepytaj kandydatów w swoim mieście – wyślij pytania do kwestionariusza MamPrawoWiedziec.pl (www.MamPrawoWiedziec.pl/kwestionariusz2018).
 6. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Więcej o tym jak przepytać kandydatów na stronie www.obywatelewwyborach.pl

Wybory samorządowe

21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe, 4 listopada zagłosujemy w II turze.

Na pięcioletnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a w Warszawie również radnych dzielnic.

Głosować będziemy w godz. 7-21 w obwodowych komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Zobacz najnowsze