Czas wolny w gminie. Kultura i sport

Wsparcie zawodowej drużyny piłkarskiej czy rozwój sportu amatorskiego? Inwestycje w dom kultury czy sylwester marzeń? Czy radni mają plan na rozwój turystyczny miejscowości? Sprawdź, jak gmina może tworzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców.

Prowadzenie bibliotek i teatrów, organizacja festynów czy turniejów sportowych – gmina ma obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, sportu i turystyki. Robi to, na przykład prowadząc dom kultury, finansując sekcje w klubie sportowym czy organizując imprezy. Władze mają również obowiązek budowania wizerunku turystycznego gminy: utrzymywania szlaków, rozwijania infrastruktury, remontowania zabytków i prowadzenia działań promocyjnych.  

Gminy organizują wydarzenia, w których mieszkańcy biorą udział i budują wzajemne relacje, np.: spotykając się na próbach zespołu śpiewaczek, ucząc się pod okiem instruktora fotografii czy trenując w drużynie piłkarskiej. Mogą wspólnie spędzać czas na koncercie z okazji święta gminy, cieszyć się z wyremontowanych, atrakcyjnych turystycznie zabytków i ścieżek rekreacyjnych.

Co może zrobić gmina?

 • tworzyć i prowadzić domy kultury, biblioteki, muzea i teatry,
 • promować lokalnych twórców,
 • organizować zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • finansować lokalny festyn lub koncert,
 • organizować imprezy sportowe,
 • finansować działalność klubów sportowych,
 • propagować uprawianie sportu i rekreacji,
 • promować zabytki i turystykę.

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

 • wpływów z działalności instytucji kultury, imprez sportowych, turystyki,
 • dotacji z budżetu państwa,
 • podatków lokalnych i podatków PIT i CIT,
 • dotacji unijnych,
 • grantów fundacji pozarządowych.

Samorządy są właścicielami co piątego zabytku w Polsce. Obowiązkiem władz lokalnych jest ich ochrona oraz opieka nad nimi w naszym imieniu.

Gmina ma także obowiązek:

 • badać i dokumentować zabytki,
 • prowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie,
 • utrzymywać zabytki w jak najlepszym stanie,
 • popularyzować wiedzę o zabytkach.

Gminie przysługuje prawo pierwokupu zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Gmina może udzielać dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach będących własnością prywatną, jeśli są wpisane do rejestru zabytków.            

Zobacz najnowsze

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • Ile powinien kosztować gminny sylwester?
 • Dlaczego dom kultury odwiedza tak mało osób? Jakie dodatkowe wydarzenia czy zajęcia powinny się w nim odbywać? Skąd wziąć pieniądze na pensje dla instruktorów, artystów, opiekunów?
 • Którą z dyscyplin sportowych powinna wspierać gmina?
 • Które zabytki należy poddać renowacji?
 • Ilu turystów odwiedziło gminę w ubiegłym roku?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają takie samo pytanie, co ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na przez media społecznościowe lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w waszej miejscowości.
 5. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Głosować będziemy w godz. 7-21, w komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Na 5-letnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, a także radnych: gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz dzielnic (tylko w Warszawie). 

21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów. Wyborcy pójdą wtedy do urny w tych gminach, w których w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie zdobył wymaganej większości (50 proc. + 1 głos).