Czworo posłów przechodzi do Kancelarii Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda powołał skład kancelarii, w której ministrami zostało czterech obecnych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: Małgorzata Sadurska, Adam Kwiatkowski, Maciej Łopiński i Krzysztof Szczerski.

Szefową kancelarii nowo wybranego prezydenta została posłanka Małgorzata Sadurska. Pracowała w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako kierowniczka działu prawnego i rzeczniczka prasowa. Wykładała w Europejskim Studium Samorządowym na KUL oraz w szkole policealnej. W latach 20022005 członkini zarządu Starostwa Powiatowego w Puławach, przewodnicząca Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia. Związana z działalnością licznych stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowolska oraz Polskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych. Zasiadała w radzie nadzorczej ZUS. Posłanka V, VI i VII kadencji. Zasiadała w komisjach: ds. Unii Europejskiej; polityki społecznej; administracji i spraw wewnętrznych oraz kilku komisjach nadzwyczajnych. Obecnie pracuje w komisji spraw wewnętrznych oraz komisji ds. Unii Europejskiej. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Kluczowe głosowania Sadurskiej w bieżącej kadencji: obecność na głosowaniach  84 proc.; wstrzymanie się od głosu  13 proc.; zgodność z linią klubu  99 proc.

Poseł Adam Kwiatkowski będzie szefem gabinetu w Kancelarii Prezydenta. Od 1994 r. był związany z samorządem, przez 12 lat sprawował mandat radnego dzielnicy Praga Południe, potem w latach 20062011 był radnym Warszawy. Karierę urzędniczą zaczął w 2003 r. od stanowiska dyrektora departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W latach 20042006 był wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 20062007 doradzał premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie funduszy unijnych. W latach 20092010 pracował w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był członkiem rad nadzorczych kilku spółek, w tym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie. W Sejmie VII kadencji pracuje w komisjach łączności z Polakami za granicą oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Kluczowe głosowania Kwiatkowskiego w bieżącej kadencji: obecność na głosowaniach  88 proc.; wstrzymanie się od głosu  12 proc.; zgodność z linią klubu 99 proc.

Na szefa zespołu doradców Andrzej Duda wybrał posła Macieja Łopińskiego. To filolog z wykształcenia. W latach 1971–1981 członek PZPR, w latach 19812002 w NSZZ „Solidarność”, działał w Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Regionu Gdańsk. Od lat 70. pracował w czasopismach „Głos Wybrzeża”, „Czas” „Tygodnik Gdański”. Publikował w prasie emigracyjnej i opozycyjnej. W latach 90. był dyrektorem generalnym firmy „Przekaz” a następnie wiceprezesem spółki „Prasa Bałtycka”. Był prezesem zarządów Agencji Rozwoju Pomorza oraz Grupy Zarządzającej Pomerania. Zasiadał w radach nadzorczych: KGHM Polska Miedź, PZU – Asset Management, Międzynarodowych Targów Gdańskich. W latach 1996–2005 wykładał dziennikarstwo na studium podyplomowym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005–2010 sekretarz stanu, szef gabinetu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2010–2015 prezes Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Sejmie VII kadencji wiceprzewodniczący komisji kultury i środków przekazu.

Kluczowe głosowania Łopińskiego w bieżącej kadencji: obecność na głosowaniach – 89 proc.; wstrzymanie się od głosu – 12 proc.; zgodność z linią klubu – 100 proc.

Doradcą do spraw zagranicznych prezydenta został Krzysztof Szczerski, poseł, pracownik naukowy, dr hab. nauk politycznych, od 2013 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był pracownikiem KPRM oraz doradcą ministra zdrowia w latach 1999–2000, w 2007 r. podsekretarzem stanu w MSZ, a w latach 2007–2008 w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Od 2011 r. zasiada w Sejmie w komisji spraw zagranicznych oraz komisji ds. Unii Europejskiej. W kampanii wyborczej w 2011 r. deklarował, że zamierza zająć się sprawami europejskimi, polityką zagraniczną, szkolnictwem wyższym oraz kulturą. Jego najważniejszymi celami w kończącej się właśnie kadencji Sejmu były efektywne zarządzanie polską polityką europejską oraz objęcie Małopolski Zachodniej i Południowej makroregionalną strategią rozwoju. 

Kluczowe głosowania Szczerskiego w bieżącej kadencji: obecność na głosowaniach – 94 proc.; wstrzymanie się od głosu – 13 proc.; zgodność z linią klubu – 99 proc. 

Oświadczenia majątkowe

Wśród posłów, którzy obejmą stanowiska w Kancelarii Prezydenta, największy majątek posiada Krzysztof Szczerski  ponad 200 tys. zł. i 5 nieruchomości o wartości 1,5 mln zł. Adam Kwiatkowski ma na swoim koncie ponad 170 tys. zł, a jego mieszkanie jest warte 340 tys. zł. Posiada też 3 proc. udziałów w spółce GetZZZ. Małgorzata Sadurska zgromadziła 100 tys. zł, ma nieruchomość o wartości 45 tys. zł. Maciej Łopiński ma 75 tys. zł oraz nieruchomości o wartości blisko miliona zł. Spłaca kredyt o łącznej wartości 235 tys. zł.

Zmiany w Sejmie

Nowi ministrowie powołani przez prezydenta będą musieli zrzec się mandatów poselskich. Ich miejsce zajmą osoby, które w wyborach parlamentarnych w 2011 r. zdobyły w kolejności największą liczbę głosów. Jeśli nie zdecydują się na wejście do parlamentu, liczba posłów się zmniejszy.