Czy nagroda MEP Award trafi do rąk polskich europarlamentarzystów?

Niedawno dziennikarze zajmujący się tematyką europejską wyróżnili aktywnych polskich europosłów. Tym razem nasi reprezentanci zostali wyróżnieni nominacją do nagrody MEP Award, którą przyznaje czasopismo „The Parliament Magazine”.

W tym roku nominowano sześciu Polaków w pięciu kategoriach. Kim są? Czym się zajmują? Dlaczego zostali nominowani? Portal MamPrawoWiedziec.pl to sprawdził.

Nominacja w kategorii „Energia”

 
Jerzy Buzek – były premier Polski, jako europarlamentarzysta działa od 2004 r. z ramienia frakcji EPP. Jest członkiem PO, wcześniej należał do AWS. Od lipca 2009 r. do stycznia 2012 r. zasiadał był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Znany z intensywnej pracy nad tworzeniem unijnego wewnętrznego rynku energetycznego, który stanowi jedno z proponowanych rozwiązań kryzysu energetycznego w Europie. Nie przedłożył żadnego sprawozdania, pracował nad projektem 1 rezolucji (dotyczącej powodzi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2010 r.).

Nominacja w kategorii „Zatrudnienie i polityka społeczna” – dwoje nominowanych!

Lidia Geringer de Oedenberg – w Parlamencie Europejskim pracuje od 2004 r. z ramienia drugiej co do wielkości frakcji Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D). Należy do SLD. W pracy parlamentarnej zajmuje prawem autorskim i handlowym oraz prawem pracy. Na posiedzeniach referowała 14 sprawozdań, była członkiem zespołów projektowych 47 rezolucji. W kwestionariuszu wyborczym MamPrawoWiedziec.pl w 2009 r. deklarowała, że przedmiotem jej zainteresowań politycznych są: polityka budżetowa UE, polityka regionalna i transportowa, zatrudnienie, sprawy społeczne i kwestie równouprawnienia. Można więc uznać, że w Parlamencie zajmuje się nad interesującymi ją obszarami.

Jan Kozłowski – sprawuje funkcję posła do PE od 2010 r. z ramienia ugrupowania Europejskiej Partii Ludowej (zastąpił posła Janusza Lewandowskiego, którego wybrano na komisarza UE). Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, wcześniej działał równie w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym i Akcji Wyborczej „Solidarność”. Obecnie zasiada w Komisjach: Budżetowej oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawał dwukrotnie w kwestiach polityki finansowej UE. Opiniował rozporządzenia dotyczące polityki rozwojowej i energetycznej. Był sześciokrotnie członkiem zespołów przygotowujących rezolucje dotyczące sytuacji politycznej na Ukrainie (5 rezolucji) oraz w Europie Środkowej (1 rezolucja).

Nominacja w kategorii „Polityka rozwojowa”

Filip Kaczmarek – jest europarlamentarzystą od 2004 r. (drugą kadencję) z ramienia ugrupowania Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Należy do Platformy Obywatelskiej. Był posłem Sejmu II kadencji jako członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W Parlamencie Europejskim zajmuje się unijną polityką rozwojową. Przedłożył 4 sprawozdania na ten temat – ostatnie w maju 2013 r. poświęcone sprawie milenijnych celów rozwoju po 2015 roku i 4 opinie, m.in. na temat problemów demokracji i uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy oraz praw człowieka. Był członkiem zespołów projektowych przy 252 rezolucjach.

Nominacja w kategorii „Rolnictwo i sprawy wsi”
 
Czesław Siekierski – sprawuje funkcję europosła już drugą kadencję z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPP), największego obecnie ugrupowania w parlamencie. Jako członek PSL dwukrotnie otrzymał mandat poselski w polskim Sejmie (III i IV kadencji). W latach 2001–2003 pełnił funkcję wiceministra rolnictwa. W Parlamencie Europejskim jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nominację otrzymał ze względu na aktywną działalność związaną z reformą Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach prac parlamentarnych uczestniczył w zespole przygotowującym projekty 6 rezolucji, w tym trzech dotyczących sektora produktów żywnościowych. Jako sprawozdawca zaopiniował założenia wspólnej polityki rolnej do 2020 roku (opinia).

Nominacja w kategorii „Dobro zwierząt”

Janusz Wojciechowski – w Parlamencie Europejskim zasiada już drugą kadencję z ramienia jednej z mniejszych frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR). Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa „Piast”. Pracuje w Komisji Rolnictwa i Spraw Wsi. Przedłożył 3 sprawozdania dotyczące hodowli zwierząt. Uczestniczył także w pracach dotyczących polityki zagranicznej, w tym stosunków z Rosją i Ukrainą jako członek zespołów projektowych przy rezolucjach.

Konkurs organizuje „The Parliament Magazine”, dwutygodnik zajmujący się działalnością Unii Europejskiej. Nominację do nagrody składają organizacje oraz instytucje obserwujące i uczestniczące w pracach Parlamentu Europejskiego, a głosować mogą jedynie europarlamentarzyści. Nagrody zostaną ogłoszone i przyznane 25 czerwca.
 
Jak w poprzednich latach MamPrawoWiedziec.pl przygotowuje projekt "Kandydaci 2014". Przed nadchodącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku wyślemy do kandydatów kwestionariusz doświadczenia i poglądów. W ten sposób wyborcy będą mogli obiektywnie porównać kandydatów i świadomie dokonać wyboru swojego reprezentanta. 
 

Zobacz najnowsze