Czy PO i PiS mogą razem? Tak? w Parlamencie Europejskim

We wtorek 10.12.2013 Parlament Europejski nie poparł rezolucji zalecającej wprowadzenie unijnego prawa regulującego wolności seksualne i reprodukcyjne, czyli m.in. prawo do aborcji.

Polscy posłowie centro-prawicowi (PO, PSL) i prawicowi (PiS) zajęli wspólne stanowisko w tej sprawie.

Zobacz najnowsze