Czysta, zadbana przestrzeń

Zaśmiecony las, puszki wokół akwenu wodnego czy odpady pozostałe po remoncie na skwerku w centrum? Tak niekiedy wygląda codzienność niejednej polskiej gminy. Ale to właśnie samorząd odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie.

Nawet jeśli dana działka nie należy do gminy, to właśnie ona musi znaleźć, a następnie przypilnować właściciela, by uprzątnął śmieci. Także to, czy zniknie dzikie wysypisko pod lasem, jak często będą odbierane śmieci oraz jaka część z nich zostanie wykorzystana ponownie, zależy od decyzji radnych. 

Czysta ulica, zadbany skwerek

Gmina powinna dbać o czystość ulic i placów, a także odśnieżać je, usuwać błoto i lód. W przypadku chodników, które przylegają do prywatnych posesji, to obowiązek ich właścicieli. Gmina odpowiada za utrzymanie zieleni – skwerów, parków i trawników przy drodze. Decyduje też, gdzie powstaną nowe tereny zielone oraz jakimi roślinami zostaną obsadzone. To szczególnie ważne wobec zmieniającego się klimatu, by gminy wybierały rośliny, które przetrwają zmienną aurę.

Śmieciarka, sortownia, przepompownia

Gmina utrzymuje spalarnie, sortownie, składowiska, kompostownie oraz inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (może to robić razem z innymi gminami lub przedsiębiorcami). Ma też obowiązek informować, jaka część śmieci jest poddawana recyklingowi, uczyć mieszkańców, jak segregować odpady, stawiać pojemniki do segregacji oraz tworzyć punkty zbiórki śmieci.

Gmina odpowiada też za utrzymanie kanalizacji oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Koszty przyłączania się do sieci lub budowy szamba – jeśli podłączenie do sieci jest niemożliwe – ponoszą właściciele nieruchomości.

Zobacz najnowsze

Nielegalne wysypisko śmieci

Mieszkańcy mogą zgłosić do urzędu gminy nielegalne wysypisko śmieci – np. w lesie lub na sąsiedniej działce. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek je zlikwidować, jeśli znajduje się na terenie należącym do gminy. Może też nakazać usunięcie wysypiska właścicielowi działki. Jeśli ten nie zdecyduje się na uprzątnięcie terenu, sprawą zajmuje się sąd.

Rada gminy uchwala regulamin porządku i czystości, w którym określa m.in.:

 • jak często odbierane są odpady komunalne,
 • jak można pozbyć się chemikaliów, sprzętu elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych, opon itp.,
 • jak zapobiegać powstawaniu i jak likwidować dzikie wysypiska śmieci,
 • gdzie stawiać pojemniki na odpady, kosze na śmieci i szalety publiczne,
 • jak postępować ze zwierzętami domowymi, tak by te nie zagrażały innym mieszkańcom i nie zakłócały ich spokoju.

Skąd gmina bierze na to pieniądze?

 • z opłat mieszkańców,
 • z pobierania opłat od innych gmin za składowania odpadów na swoim terenie,
 • z podatków lokalnych, PIT i CIT,
 • z dotacji i subwencji budżetu państwa.

Zapytaj kandydatów i kandydatki:

 • W zimie często wiele chodników w naszej gminie pozostaje nieodśnieżonych. Jak można rozwiązać ten problem?
 • Sadzenie zieleni, która często marnieje z powodu braku pielęgnacji, to marnotrawstwo naszych pieniędzy. Jak rozwiązać ten problem?
 • W naszej gminie nadal wiele osób wywozi śmieci do lasu lub w inne niedozwolone miejsca. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zaradzić?
 • Jak zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów?

Zanim zdecydujesz, na kogo zagłosujesz:

 1. Przygotuj pytanie/pytania, które chcesz zadać kandydatom – pogadaj ze znajomymi, na pewno znajdziesz co najmniej trzy osoby, które mają takie samo pytanie, co ty!
 2. Znajdź kandydatów i napisz do nich na przez media społecznościowe lub wyślij maila.
 3. Zadaj pytanie podczas wiecu lub spotkania wyborczego.
 4. Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie z kandydatami – przygotujcie zestaw 5 pytań o najważniejsze sprawy w waszej miejscowości.
 5. Podziel się tą informacją z innymi mieszkańcami!

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. Głosować będziemy w godz. 7-21, w komisjach wyborczych w naszych miejscowościach.

Na 5-letnią kadencję wybierzemy wójtów/burmistrzów/prezydentów, a także radnych: gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz dzielnic (tylko w Warszawie). 

21 kwietnia odbędzie się II tura wyborów. Wyborcy pójdą wtedy do urny w tych gminach, w których w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie zdobył wymaganej większości (50 proc. + 1 głos).