Europejskie Nagrody Innowacji w Polityce: 8 polskich projektów w finale

Nagrody za innowacje w polityce przyznawane są corocznie w celu uhonorowania odważnej i kreatywnej pracy politycznej w całej Europie – niezależnie od partii lub kraju.

W tym roku 8 projektów politycznych z Polski trafiło do finału. Międzynarodowe jury, składające się z 1053 obywateli, wybrało 80 finalistów z ponad 600 nominacji. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 17-ego listopada w Wiedniu.

„W tym roku z Polski wpłynęła największa liczba projektów wśród wszystkich państw europejskich, 8 z nich znalazło się w finale. To duże osiągnięcie. Cieszę się, że kolejny raz mamy okazję pokazać na arenie europejskiej, że nasze polskie inicjatywy są wyjątkowe
i godne naśladowania w innych krajach. Serdecznie gratuluję wszyskim finalistom. Wierzymy głęboko, że działając w sposób innowacyjny i odważny, można stworzyć nową jakość w podejściu do polityki na skalę europejską”, powiedziała Julia Kozak, Country Representative Poland, Innovation in Politics Institute.

Projekty z Polski, które znalazły się w finale (w porządku alfabetycznym):

CENTRUM WSPARCIA IMIGRANTEK I IMIGRANTÓW

Odpowiedzialny polityk: Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańsk

Nominowany w kategorii: Prawa człowieka

GDYŃSKI OGRÓD DESZCZOWY

Odpowiedzialny polityk: Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia

Nominowany w kategorii: Ekologia

MŁODZI W ŁODZI

Odpowiedzialna polityk: Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź

Nominowana w kategorii: Miejsce pracy

PODKARPACKA RADA PROGRAMOWA KOBIET

Odpowiedzialny polityk: Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszów

Nominowany w kategorii: Prawa człowieka

WYMIENNIKOWNIA – CENTRUM MŁODZIEŻOWE NA RZECZ PROJEKTOWANIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Odpowiedzialny polityk: Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia

Nominowany w kategorii: Społeczeństwo

ZIELONY BUDŻET

Odpowiedzialny polityk: Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Nominowany w kategorii: Ekologia

ZINTEGROWANY PAKIET DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU POLITYKI SENIORALNEJ

Odpowiedzialny polityk: Arkadiusz Wiśniewski, Prezydent Miasta Opola

Nominowany w kategorii: Społeczeństwo

ZINTEGROWANY SYSTEM SOLIDARNEJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

Odpowiedzialny polityk: Adrian Staroniek, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Częstochowie

Nominowany w kategorii: Społeczność lokalna

Nagrody Innovation in Politics wyróżniają innowacyjne i odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako przykład dla wszystkich krajów Europy. Organizatorem i fundatorem nagród jest Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z główną siedzibą w Wiedniu w Austrii, posiadający swoją reprezentację w 12 innych krajach: w Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Litwie, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Inicjatywę wspiera w ramach partnerstwa wiele renomowanych think tanków, stowarzyszeń i fundacji europejskich m.in. Act.Now, Das Progressive Zentrum, Dublin City University, Bułgarska Szkoła Polityki, EuropaNova, Europejskie Forum Alpbach, Stowarzyszenie 61, THINKTANK, Szkoła Liderów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Kongres Kobiet i Ashoka.

Nagrodę Innowacje w Polityce wspierają również Fundacja Kahane, Prywatna Fundacja B&C oraz darczyńcy prywatni.

Lista wszystkich 80 finalistów znajduje się na stronie http://www.innovationinpolitics.eu

Źródło: informacja prasowa

Zobacz najnowsze