Europosłowie debatują w Strasburgu

Budżet ogólny na rok 2015 r., powołanie komisarzy Komisji UE, kontakty handlowe z Ukrainą oraz absolutorium za rok 2012. Rozpoczyna się plenarne posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Rozpad grupy parlamentarnej Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD).

16 października z grupy EFDD odeszła łotewska europosłanka Iveta Grigul. Po tym ruchu eurosceptyczna frakcja Nigela Farage’a przestała spełniać wymóg posiadania przedstawicieli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich (czyli obecnie 7). W PE pozostaje 6 frakcji: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (220 członków), Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (191), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (70), Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (67), Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (52), Grupa Zielonych (50). Na dziś stu europosłów pozostaje niezrzeszonych.

Temat: Komisja Europejska

W środę nowy przewodniczący Komisji Europejskiej zaprezentuje jej skład oraz przedstawi program na nową kadencję. Następnie odbędzie się debata na temat priorytetów i działań, jakie KE powinna podjąć. Jeśli nowi komisarze (w tym Elżbieta Bieńkowska) zostaną zaakceptowani przez PE, rozpoczną swoją pracę 1 listopada.

Dodatkowo przemówienie wygłosi były przewodniczący komisji José Manuel Barroso, który podsumuje swoją kadencję.

Temat: Budżet ogólny na rok 2015 r. 

Parlament chce zrezygnować z cięć zaproponowanych przez Radę, a także zwiększyć kwoty przeznaczone na promowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, badania naukowe i edukację (także na program Erazmus +). Posłowie zagłosują nad zwiększeniem funduszy na politykę zagraniczną, m.in. na pomoc humanitarną dla uchodźców oraz wsparcie dla Ukrainy i Palestyny.

Temat: Pomoc przemysłowi w Belgii i Hiszpanii

Posłowie będą zajmować się ponownie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji. Tym razem będą głosować nad wsparciem finansowym dla przemysłu metalurgicznego w Hiszpanii oraz dla zakładów montażowych Ford Genk w Belgii.

Temat: Rada Europejska

Posłowie będą debatować nad ustaleniem priorytetów, które według nich powinny zostać podjęte na szczycie Rady Europejskiej, które odbędzie się 23-24 października w Brukseli.

Temat: Handel

Obędzie się głosowanie nad przedłużeniem bezcłowego dostępu Ukrainy do rynku UE aż do końca 2015 r. Ma to wspomóc ukraińską gospodarkę. Tymczasowa umowa wygasa 1 listopada 2014 r. i miała zostać zasępiona obustronnym otwarciem rynków zgodnie z umową stowarzyszeniową UE-Ukraina. Jednak po ostatnich rozmowach, w których brała także udział Rosja, odłożono tę decyzję do 2016 r.

Temat: Absolutorium budżetu za rok 2012

Europosłowie wysłuchają sprawozdań oraz będą debatować nad absolutorium za wykonanie budżetu ogólnego UE za rok 2012 oraz z wykonania budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2012.