Głosowania posłów Solidarnej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości

W VII kadencji Sejmu kluby Solidarna Polska oraz Prawo i Sprawiedliwość zagłosowały tak samo w 83% wszystkich głosowań i w 81% kluczowych głosowań.

Serwis MamPrawoWiedziec.pl zestawił wszystkie głosowania Sejmu VII kadencji. W analizie nie uwzględnialiśmy głosów oddanych przez pojedynczych posłów, a stanowisko klubu parlamentarnego. Dla każdego klubu określiliśmy jeden z czterech możliwych wyników głosowania: za, przeciw, wstrzymał się i nieobecny, sprawdzając jak głosowała większość posłów.

Dotychczas odbyły się 32 posiedzenia Sejmu VII kadencji, podczas których posłowie podjęli drogą głosowania 1544 decyzje. Zdecydowana większość z nich dotyczy wprowadzania pojedynczych poprawek do projektów. Pojawiają się także głosowania o charakterze technicznym, dotyczące np. zarządzenia przerwy. Aby umożliwić wyłuskanie z tak dużej liczby głosowań, tych, o największym znaczeniu politycznym, serwis MamPrawoWiedziec.pl wyróżnia kategorię głosowań kluczowych. Są to te głosowania, które stanowią ostatni etap prac nad aktem prawnym:

  • projekty ustaw w pełnym brzmieniu po trzecim czytaniu,
  • projekty ustaw w pierwszym czytaniu, kiedy wnioskowane jest ich odrzucenie i, w wyniku głosowania, projekt ustawy został odrzucony,
  • projekty uchwał,
  • odrzucenie lub przyjęcie poprawek Senatu.

Okazuje się, że PiS i Solidarna Polska zgadzają się niemal równie często w głosowaniach zdefiniowanych jako kluczowe (81% głosowań), co w głosowaniach ogółem (83% głosowań). Można więc przypuszczać, że różne stanowiska członków dwóch klubów dotyczą kwestii merytorycznych, a nie tylko głosowań o charakterze technicznym.

Jak się różnią?

Posłowie dwóch prawicowych klubów wyrazili różne stanowiska w 69 spośród 367 głosowań kluczowych, dotyczących różnych obszarów polityki. Zwraca uwagę fakt, że podczas tych głosowań, dwa kluby bardzo rzadko opowiadały się za przeciwnymi rozwiązaniami. W 48 z 69 głosowań jeden z klubów wstrzymał się od głosu (PiS – 29 razy, SP – 19 razy). Kolejne dwa głosowania różnią się stanowiskiem klubów, ponieważ posłowie Solidarnej Polski byli nieobecni na sali. Oznacza to, że w rzeczywistości jedynie w  19 spośród 367 głosowań kluczowych doszło do realnej różnicy poglądów, gdy jeden klub głosował za, a drugi przeciwko jakiejś ustawie. Poniższa tabela stanowi zestawienie tych 19 głosowań, wraz z informacją o stanowiskach zajętych przez obie partie.

Analiza opiera się na danych pochodzących z Sejmu RP. Zostały uwzględnione wszystkie głosowania VII kadencji sejmu od 1 do 32 posiedzenia plenarnego.