Głosuj świadomie w Lubartowie

Prezentujemy Wam sprawozdanie z zadania „Głosuj świadomie” w Lubartowie.

To, co zaproponowaliśmy w trakcie obecnej kampanii wyborczej odbiega od tradycyjnego roznoszenia ulotek i odwiedzania wyborców w domach, a polega na wykorzystaniu nowych technologii informatycznych. Mamy w Lubartowie fora internetowe, za pośrednictwem których mogą komunikować się kandydaci i wyborcy, ale serwis mamprawowiedziec.pl dał wszystkim kandydatom równą szansę na zaprezentowanie się poprzez odpowiedzi na identyczne pytania. Daje to możliwość porównania konkretnych poglądów kandydatów.
 
Ankieta dla wyborców: o co chcieliby zapytać kandydatów?
 
 
Jako nieformalna grupa wyborców, zaprosiliśmy wszystkie komitety wyborcze, wystawiające kandydatów na radnych do Rady Miasta do współuczestnictwa w Akcji Masz głos, masz wybór.
Docieraliśmy do przedstawicieli wszystkimi możliwymi kanałami informacyjnymi, począwszy od tradycyjnej poczty, poprzez Internet, telefony i kontakty bezpośrednie.
Wszyscy kandydaci na urząd Burmistrza, poza kandydatem Prawa i Sprawiedliwości wyrazili wolę udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Po debacie, Pan Janusz Bodziacki również wyraził chęć i link został mu przesłany.
Do dziś obietnicę swoją spełnił Pan Jacek Zalewski, nie wymieniamy tu Pani Bogumiły Lisek-Jublewskiej i Pana Jarosława Małyski, którzy jeszcze przed spotkaniem w Starej Łaźni uzupełnili profile na lubartow.mamprawowiedziec.pl.
Żeby nie być posądzonym o stronniczość, zastosujemy przypadkową kolejność przy opisywaniu reakcji na tezę programową - dialog obywatelski, artykułowaną przez wszystkie Komitety Wyborcze.
Oprócz kandydatów do Rady Miasta, na pytania zawarte w ankiecie odpowiedzieli dwaj kandydaci do Rady Powiatu – Pan Patryk Kuś i Pan Krzysztof Świć.

Tak, jak powiedziała Anna Ścisłowska ze Stowarzyszenia61, będąca koordynatorem zadania Głosuj świadomie w ramach Akcji Masz głos, masz wybór: Najlepszy kandydat, to kandydat, który już w kampanii chce się kontaktować z wyborcami.
Dla tych, którzy w kampanii nie znaleźli czasu na wypełnienie ankiety mamy dobrą wiadomość. Po wyborach strona lubartow.mamprawowiedziec.pl przekształci się w serwis o pracy radnych miejskich, do profili osób, które do Rady Miasta się dostaną dodamy skany ulotek wyborczych.
Będą mogli również wówczas odpowiedzieć na pytania wyborców.
Wyborcom życzymy rozważnych decyzji i radnych mających czas na „utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami”.

Zobacz najnowsze