Ile jest debaty w debacie przedwyborczej?

W dniach 4-5 grudnia Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konferencję naukową „20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych”.

Mija właśnie 20 lat od pierwszej w polskiej historii telewizyjnej debaty przedwyborczej między Lechem Wałęsą a Aleksandrem Kwaśniewskim. Z tej okazji na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja naukowa, w której wezmą udział politolodzy, specjaliści z zakresu marketingu, medioznawcy, socjolodzy, badacze komunikacji, retoryki i językoznawcy. Będą mówić o debatach z lat: 1995, 2005, 2007, 2010, 2011 i 2015.

Inspiracją do dyskusji mogą być pytania: Ile debaty jest w debacie przedwyborczej?; Czy debata przekonuje, informuje, dostarcza rozrywki?; Jaka jest przyszłość debat w dobie ekspansji Internetu?; Czy można mówić o tradycji polskich debat przedwyborczych?; Czy organizacja debat powinna być w gestii instytucji pozarządowej?

Wystąpienia mogą dotyczyć takich zagadnień jak:
- argumentacja w debatach,
- funkcjonalna analiza debat,
- aspekty językowe sporu,
- aspekty niewerbalne interakcji
- analiza sieci semantycznych wypowiedzi polityków,
- efektywność debat,
- organizacja debat: paradygmaty i formaty,
- debata jako element kampanii wyborczej,
- debaty polskie a debaty w innych krajach,
- rola dziennikarzy (mediów) w debatach,
- debata a wizerunek kandydata,
- debaty a Internet,
- wizualność debat,
- debata przedwyborcza a standardy demokracji.

Program konferencji

Artykuły zebrane z konferencji ukażą się w tomie zbiorowym, którego wydanie planowane jest na początku przyszłego roku.

Konferencja zacznie się w piątek, 4 grudnia o g. 12 w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, sala nr 308.

MamPrawoWiedziec.pl jest partnerem konferencji.

Zobacz najnowsze