Ilu jest w Polsce wyborców?

Ilu jest w Polsce wyborców? Kto ma czynne prawo wyborcze? Ile osób ma to prawo?

W związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37, Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 września 2010 r. wynosiła

Zobacz najnowsze