Jak będą wyglądać wybory według ustawy korespondencyjnej?

Póki co, obowiązuje Kodeks Wyborczy, a wybory mają odbyć się 10 maja.Prawo i Sprawiedliwość zaproponowała jednak i przegłosowała ustawę zmieniającą zasady wyborów. Teraz mielibyśmy głosować korespondencyjnie, a wybory miałaby przeprowadzić Poczta Polska pod kierunkiem ministra aktywów państwowych, Jacka Sasina. Przepisy trafiły już do Senatu. Jeśli Sejm ostatecznie je przegłosuje – będziemy mieć zupełnie nowe zasady głosowania.


Co ustawa o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym oznacza dla wyborców?
▪️ Wyborca głosuje osobiście.
▪️ Wyborca głosujący w kraju nie musi składać żadnego oświadczenia o chęci głosowania.
▪️ Listonosze Poczty Polskiej doręczają wyborcy pakiet wyborczy, nie osobiście, ale do skrzynki. Robią to w ciągu tygodnia przed dniem oddania głosu.
▪️ W skład pakietu wyborczego mają wejść: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
▪️ Jeśli ktoś chce dopisać się do spisu wyborców, musi złożyć do urzędu gminy wniosek. Ma na to czas najpóźniej do dnia wejścia w życie ustawy, czyli termin upływa dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (ten termin jest więc na razie nieznany).
▪️ Chęć głosowania za granicą wyborca musi zgłosić konsulowi 14 dni przed terminem wyborów.
▪️ Aby oddać głos, do koperty zwrotnej wyborca wkłada: zaklejoną kopertę oddanym głosem oraz podpisane osobiście oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
▪️ Kopertę z pakietem wyborczym wyborca głosujący w kraju wrzuca do skrzynki przeznaczonej do nadawania listów, która ma zostać specjalnie przygotowana do tego celu. Skrzynki będą czynne w dniu głosowania w godzinach 6.00-20.00. Głos oddany za granicą wyborca wysyła do konsula pocztą na własny koszt.
▪️ Każdy wyborca musi włożyć swój pakiet wyborczy do swojej koperty zwrotnej i wrzucić go do skrzynki pocztowej osobno.
▪️ Koperty z głosami ze skrzynki trafiają do obwodowych komisji wyborczych, gdzie członkowie komisji weryfikują ich ważność.
▪️ Głos oddany przez wyborcę nie będzie ważny jeśli :
- w przesłanym pakiecie wyborczym nie będzie oświadczenia o głosowaniu osobistym i tajnym;
- w przesłanym pakiecie wyborczym nie będzie wymaganych danych lub będą nieczytelne;
- koperta nie będzie autentyczna, czyli nie będzie mieć specjalnego oznakowania; -koperta z głosem nie będzie zaklejona;
- wyborca nie będzie znajdował się w spisie wyborców
- w kopercie zwrotnej będzie więcej, niż jedna koperta z głosem (np. od kilku domowników).
 

Ustawa przewiduje kary za bezprawne otwieranie, niszczenie pakietów wyborczych lub zaklejonych kopert zwrotnych (grzywna) oraz ich kradzież (więzienie do lat 3). W początkowej wersji projektu kara za kradzież karty obejmowała także zwyczajne nieodesłanie jej i pozostawienie w domu (do karalnych czynności zaliczono np. “ukrywanie” karty do głosowania), ale posłowie PiS zmienili ten zapis. Teraz jest on trochę bardziej precyzyjny i mówi o kradzieży karty do głosowania oraz oświadczenia, ale nadal nie wyjaśniono, czy chodzi np. o kradzież cudzej karty ze skrzynki, czy przetrzymanie własnej w domu również będzie tak traktowane.

Zobacz najnowsze