Jak głosować poza domem?

Co zrobić jeśli wyjeżdżasz 20 czerwca? Jak głosować bez meldunku? Skąd wziąć zaświadczenie? Jak uzyskać wpis do spisu wyborców?

Z urzędu gminy, gdzie jesteś zameldowany pobierz odpowiednie zaświadczenie, czyli dające Ci prawo do głosowania w innym miejscu. Z tym zaświadczeniem głosujesz w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. A jeśli jednak zostaniesz w domu, to możesz głosować nawet we własnej obwodowej komisji wyborczej.

Czy wiesz gdzie w Warszawie  uzyskać zaświadczenie o głosowaniu w innym miejscy?

Oto wszystkie miejsca, ich adresy i telefony:
Warszawa - numery telefonów i miejsca w których składa się wniosek o prawo do głosowania w innym miejscu
Krakow_miejsca do uzyskania zaswiadczenia

Jeśli w tym czasie nie będzie Cię w gminie, w której jesteś zameldowany/zameldowana, możesz wystawić pełnomocnictwo, by ktoś inny w Twoim imieniu odebrał zaświadczenie.
Wystarczy, że napiszesz: Ja ....xxx.... posiadający numer PESEL ....xxx....upoważniam Panią / Pana ....xxx.... do odebrania w moim imieniu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.I podpiszesz swoim nazwiskiem.

To naprawdę nie jest trudne.

Zobacz najnowsze