Jak głosować w miejscu zamieszkania?

Zasięgnęłam języka w Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), i okazało się, że „zamieszkali na stałe”   oznacza  „wpisani do rejestru wyborców”.

Pytacie nas jak głosować w miejscu, gdzie nie jesteśmy zameldowani.

Pisałam już, że głosowanie za granicą jest niemożliwe. O, tutaj.

„Zgodnie z przepisami, czynne prawo wyborcze mają obywatele zamieszkali na stałe na terenie danej gminy, przy czym „zamieszkali na stałe” oznacza „zameldowani”.

W związku z tym, jeśli chcemy zagłosować w wyborach musimy znajdować się w „rejestrze wyborców”. Znajdziemy się tam w dwóch przypadkach:

  • jeśli będziemy zameldowani/zameldowane;
  • jeśli złożymy wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, i wniosek ten przez wójta/burmistrza/prezydenta zostanie pozytywnie rozpatrzony.W tym celu musimy udać się do odpowiedniego urzędu gminy i w komórce odpowiadającej za ewidencję ludności złożyć wniosek o dopisanie do rejestru. Wójt/ burmistrz/ prezydent m 3 dni na rozpatrzenie naszego wniosku. Jeśli uzyskamy odpowiedź odmowną, możemy wnieść sprawę do sądu.

Słyszeliśmy plotki, że ktoś gdzieś był proszony o załączenie dodatkowych dokumentów poświadczających zamieszkanie na terenie danej gminy. Ustawa zakłada jedynie złożenie wniosku, natomiast od wójta/burmistrza/prezydenta zleży czy i w jaki sposób będzie sprawdzać, czy rzeczywiście tam mieszkamy. Może więc wysłać urzędnika pod wskazany adres lub prosić o dodatkowe zaświadczenia. Według udzielającego mi informacji miłego Pana z PKW nie ma w tym nic złego.

Więc powodzenia w dopisywaniu się do rejestru wyborców.

A jak już się zarejestrujecie, to weźcie udział w wydarzeniu „Zagłosuję świadomie w wyborach samorządowych”. A termin wyborów już 21 listopada.

Zobacz najnowsze