Jak pracuje marszałek sprzeczności, poseł Ryszard Terlecki?

Od hipisa-opozycjonisty do profesora historii i przewodniczącego klubu PiS. Ryszard Terlecki jest posłem już czwartą kadencję i po raz drugi sprawuje funkcję wicemarszałka. W wyborach w 2019 r. zdobył w okręgu krakowskim 10 327 głosów. Podpisał się pod “piątką dla zwierząt” i za przedłużeniem umów dzierżaw łowieckich.

Ryszard Terlecki to polityczny weteran. Działał w “Solidarności” i w Komitecie Obrony Robotników, a pierwszy raz kandydował do Sejmu w wyborach w 1991 r. z ramienia Koalicji Republikańskiej (bezskutecznie). Był radnym (w l. 1998–2002 oraz 2006–2007) i ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa (w 2006 r.). W wyborach parlamentarnych w 2007 r. kandydował z listy PiS i uzyskał mandat poselski, rok później wstąpił do tej partii, a w 2015 r. został przewodniczącym klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. 

Aktywność na posiedzeniach

Wziął udział w 98,55 proc. głosowań (średnia dla posłów to 97,1 proc). W obecnej kadencji opuścił tylko 54 głosowania na 3729. 

Podczas posiedzeń Terlecki wypowiada się głównie, jako na sali wicemarszałek Sejmu. Jako poseł IX kadencji zabrał głos tylko 12 razy (to ponad dwa razy mniej niż przeciętny poseł), z czego sześć razy poza porządkiem obrad. Połowa z jego wypowiedzi to wnioski formalne. Ponadto zgłosił projekt zmiany regulaminu Sejmu, umożliwiający posłom zdalne procedowanie nad ustawami, przedstawiał Błażeja Kmieciaka jako osobę rekomendowaną przez prezydium Sejmu na przewodniczącego państwowej komisji ds. pedofilii oraz odpowiedział na wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu. 

Jako wicemarszałek Terlecki zastępuje marszałka Sejmu m.in. zwołuje posiedzenia oraz przewodniczy jego obradom, jest członkiem prezydium Sejmu (marszałek Sejmu i wszyscy wicemarszałkowie) oraz Konwentu Seniorów (marszałek, wicemarszałkowie i przedstawiciele klubów parlamentarnych). Do kompetencji tych organów należy m.in. ustalanie planu pracy Sejmu oraz porządku posiedzeń, przygotowywanie wykładni regulaminu Sejmu, przekazywanie spraw do komisji sejmowych, opiniowanie spraw wniesionych przez marszałka.

Nad czym pracuje w Sejmie?

Od 8 lipca 2021 r. Ryszard Terlecki należy do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jak na razie nie miał okazji, aby uczestniczyć w jej posiedzeniach, ponieważ ostatnie odbyło się 21 czerwca. Wcześniej nie należał do żadnej komisji. 

Jakie projekty ustaw złożył?

Ryszard Terlecki podpisał się pod 38 przedłożeniami poselskimi, poparł sześciu kandydatów na sędziów TK – Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, Roberta Jastrzębskiego, Jakuba Stelina, Bartłomieja Sochańskiego i Rafała Wojciechowskiego oraz dwóch kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich – Piotra Wawrzyka i Marcina Wiącka.

Podpisał się pod czterema projektami ustaw dot. zwierząt: o zmianie ustawy o paszach (przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu zakazującego stosowania pasz genetycznie modyfikowanych z 1 stycznia 2021 r. na 2025 r.), o zmianie ustawy o prawie łowieckim (przedłużenie umów dzierżaw łowieckich), o ułatwieniu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium RP) oraz o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. piątce dla zwierząt. 

Zobacz najnowsze

Ponadto poparł projekt zmian w konstytucji dot. Prezydenta RP (prezydent byłby wybierany na jedną siedmioletnią kadencję) i tzw. Lex TVN, czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zmierzający do zmiany właściciela stacji TVN24.

Zespoły parlamentarne – co jest jego sprawą w Sejmie? 

Ryszard Terlecki jest członkiem trzech zespołów parlamentarnych. Od grudnia 2019 r. należy do zespołu ds. Poczty Polskiej oraz zespołu ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. Od lutego 2020 r. Terlecki należy do zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych – składa się on z 52 posłów i posłanek PiS oraz jednego posła niezrzeszonego (Zbigniewa Girzyńskiego). Zespół jak dotąd nie spotkał się ani razu. 

Terlecki należy do polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej i przewodniczy polsko-bałkańskiej grupie parlamentarnej. Ponadto jest przewodniczącym Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii oraz Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy.

W jakich sprawach składał interpelacje?

Ryszard Terlecki nie złożył żadnej interpelacji w tej kadencji.

Ile otrzymał od podatników?

Z tytułu sprawowania funkcji wicemarszałka Sejmu Ryszard Terlecki otrzymał w 2019 r. 199 488,17 zł, a w 2020 r. – 141 987,12 zł. Na wydatki związane z pełnieniem mandatu posła w ramach diety poselskiej otrzymał zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. po 30 062,40 zł. Ponadto z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne otrzymał w 2020 r. 327,81 zł, a rok wcześniej 1149,58 zł. 

Ryszard Terlecki jest również członkiem Rady Ochrony Pracy i z tego tytułu otrzymał w 2020 r. otrzymał w diecie 42 900 zł., a w 2019 r. – 23 629 zł.