Jak pracuje poseł Jakub Kulesza?

31-letni poseł z Lublina w Sejmie jest już drugą kadencję. W 2015 r. kandydował z komitetu wyborczego Kukiz’15 (2015 r.), w 2019 r. – z ramienia ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. Otrzymał 24 406 głosów.

Jakub Kulesza to przewodniczący koła poselskiego Konfederacja oraz członek prezydium partii KORWiN. Z wykształcenia jest inżynierem, ukończył studia na kierunku elektronika, informatyka i telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej. Na swojej stronie internetowej pisze o sobie: „interesuję się Austriacką Szkołą Ekonomii, boksem zawodowym oraz pająkami”.

Aktywność na posiedzeniach

W Sejmie zabiera głos częściej niż przeciętny poseł, ale rzadziej bierze udział w głosowaniach. Wziął udział w 92,65  proc. głosowań – a średnia dla posłów to 97,1 proc. W obecnej kadencji opuścił 274 głosowania na 3729. 

Wypowiedział się 65 razy – to 2,5 raza więcej niż przeciętny poseł czy posłanka. W swoich wypowiedziach na sali plenarnej odnosił się przeważnie do sprawozdań komisji finansów, której jest członkiem, krytykował podatek cukrowy i likwidację OFE. Optował za dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców, podniesieniem kwoty wolnej od podatku i powiązaniem jej z płacą minimalną. 

Gorzko wypowiadał się o możliwościach opozycji i obecnej kulturze politycznej – krytykował sposób wprowadzania tarcz antykryzysowych, wielokrotnie mówił o tym, że wszystkie poprawki Konfederacji są z góry przez rządzących odrzucane. 

Nad czym pracuje w Sejmie?

Od początku kadencji Sejmu należy do komisji finansów publicznych, jednak nie jest jej bardzo aktywnym członkiem. Na 160 posiedzeń komisji głos zabrał tylko na 6 (mniej niż 4 proc. posiedzeń). Tendencja jest spadkowa – w 2019 r. zabrał głos 3 razy, w 2020 r. dwa, w obecnym roku wypowiedział się na razie tylko na lutowym posiedzeniu. 

Jego wypowiedzi dotyczyły m.in. akcyzy na wkłady do e-papierosów i poprawek Konfederacji do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Wypowiadał się przeciwko nadmiernej regulacji obrotu lekami przez farmaceutów, podatkowi od platform typu VOD, zdalnym kontrolom przedsiębiorców. 

Jakie projekty ustaw złożył?

Nie podpisał się pod żadnym projektem ustawy, co może wynikać z liczebności koła, któremu przewodniczy. Posłowie posiadają inicjatywę ustawodawczą, ale projekt ustawy może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa. Koło poselskie Konfederacja liczy obecnie 11 członków. 

Podpisał się za to pod trzema projektami uchwał, w sprawie:

-naruszenia przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej autonomii Hongkongu,

-ustanowienia roku 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida,

-pamięci historycznej należnej ofiarom Rzezi Wołyńskiej.

Ponadto opowiedział się za kandydaturą Roberta Gwiazdowskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zobacz najnowsze

Zespoły parlamentarne – co jest jego sprawą w Sejmie? 

Jest członkiem 12 zespołów parlamentarnych. Funkcję przewodniczącego sprawuje w dwóch: zespole ds. opieki okołoporodowej oraz zespole ds. polityki lekowej. Jest wiceprzewodniczącym lubelskiego zespołu parlamentarnego oraz zespołu ds. ochrony praw konsumentów i przedsiębiorców.

Jest zwolennikiem legalizacji marihuany – należy do dwóch zespołów zajmujących się tym tematem (zespół ds. legalizacji marihuany oraz zespół ds. medycznej marihuany). 

Poza tym działa w zespołach: na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego,  ds. młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego, ds. obrony praw kierowców, ds. energetyki jądrowej, ds. obrony wolności słowa (ten ostatni nie zebrał się ani razu). Oprócz tego zasiada w  zespole kultury posiadania broni, do którego należą wyłącznie posłowie Konfederacji. 

Jakub Kulesza nie jest członkiem żadnej grupy bilateralnej.

W jakich sprawach składał interpelacje?

Jakub Kulesza złożył 395 interpelacji, wszystkie razem z innymi posłami. Najczęściej kierował interpelacje do ministra finansów (50), ministra zdrowia (43) oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi (32).  

Pytał m.in o:  przywrócenie porodów rodzinnych, wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, stan finansów wybranych szpitali, branżę turystyczną, gastronomiczną, fitness, obuwniczą, objęcie rolników tarczą antykryzysową, podatki – m.in miedziowy, katastralny, II próg podatkowy, zwolnienia z podatku VAT srebra inwestycyjnego.

Interesuje się tematyką kryptowalut oraz broni (składał interpelacje m.in w sprawie liberalizacji dostępu do kusz), apelował o przywrócenie języka portugalskiego na maturze. Pytał też o wpływ programu "Rodzina 500 plus" na zwiększenie dzietności oraz „PRL-owski zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet”.  

Jakub Kulesza złożył po 10 tak samo brzmiących interpelacji do wszystkich ministerstw. Dopytywał w nich o priorytety polityki, wynagrodzenia, stan prenumerowania prasy, granty i subwencje, zakup limuzyn i fundusze reprezentacyjne, organizowane szkolenia, kampanie społeczne i reklamowe w telewizji i w internecie oraz o przeciwdziałanie obecnej pandemii.

Ile otrzymał od podatników?

Jakub Kulesza jest posłem zawodowym, to znaczy, że za swoją pracę w Sejmie pobiera wynagrodzenie – uposażenie poselskie. W 2020 r. z tego tytułu uzyskał 100 628,71 zł, rok wcześniej – 99 940,60 zł. Na wydatki związane z pełnieniem mandatu posła w ramach diety poselskiej otrzymał w 2020 r. 29 644,85 zł, a w 2019 r. – 30 492,47 zł

Dane na 8.07.2021

źródło: sejm.gov.pl, kulesza.pl