Jak pracuje przewodnicząca koła parlamentarnego Polska 2050, posłanka Hanna Gill-Piątek?

Hanna Gill-Piątek jest absolwentką Akademii Sztuki w Szczecinie, publicystką, działaczką miejską, specjalistką ds. konsultingu.

Mandat poselski pełni – po raz pierwszy – od 2019 r. Do Sejmu weszła z listy komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako członkini partii Wiosna. Do września 2020 r. działała w klubie Lewica, jednak potem zmieniła barwy klubowe. Opuściła Lewicę i swoją karierę polityczną związała z ruchem Szymona Hołowni – została wiceprzewodniczącą partii Polska 2050. Przez kilka miesięcy była posłanką niezrzeszoną, a od lutego 2021 r. pełni funkcję przewodniczącej koła poselskiego, a od marca koła parlamentarnego Polska 2050.

W jakich komisjach pracuje?

Hanna Gill-Piątek od początku kadencji jest członkinią komisji infrastruktury. W ramach tej komisji działa w podkomisji stałej ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Pracowała też w komisji finansów publicznych, jednak po zmianie barw klubowych przeszła do komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Co jest jej sprawą w Sejmie?

Należy do dwóch grup bilateralnych (polsko-niemieckiej, polsko-norweskiej) i 15 zespołów parlamentarnych. Jest przewodniczącą  zespołu ds. miast, a w trzech – łódzkim zespole parlamentarnym, parlamentarnym zespole ds. polityki migracyjnej i integracyjnej oraz parlamentarnym zespole ds. ochrony Puszczy Białowieskiej i innych terenów cennych przyrodniczo – pełni funkcję wiceprzewodniczącej.

Liderami, jeśli chodzi o członkostwo w zespołach parlamentarnych są Grzegorz Braun (Konfederacja) i Katarzyna Ueberhan (Lewica) – należą do 23 zespołów. 

Czy bierze udział w głosowaniach?

Posłanka Hanna Gill-Piątek wzięła udział w 3566 z 3729 głosowań, co daje średnią 95,63 proc. Frekwencja Hanny Gill-Piątek w głosowaniach jest więc poniżej średniej poselskiej, która wynosi 97,1 proc.

W jakich sprawach złożyła interpelacje? 

Hanna Gill-Piątek jest autorką lub współautorką 1371 interpelacji. Pod względem liczby złożonych interpelacji wyprzedzają ją tylko Katarzyna Kretkowska (1489 interpelacji) i Paweł Krutul (1395 interpelacji) - oboje z klubu Lewica.

890 interpelacji złożyła razem z innymi politykami i polityczkami, 481 – to jej indywidualne inicjatywy. Najwięcej zapytań skierowała do prezesa Rady Ministrów (242), następnie do ministra zdrowia (225) i ministra infrastruktury (116).

Pytała m.in. o realizację programów: „czyste powietrze” i „kolej +”, „mój prąd”, testy przesiewowe w kierunku SARS–CoV-2, zaangażowanie ochotniczych straży pożarnych i WOPR-u do walki z koronawirusem, przeciwdziałanie suszy, bezrobocie, funkcjonowanie funduszu sprawiedliwości. Interesowała ją działalność ministerstw (tryb pracy zdalnej, warunki pracy personelu sprzątającego, planowane zwolnienia) oraz umowy przez nie zawierane z takimi podmiotami jak: spółka Srebrna, Grom Group, Caritas, uczelnie katolickie, organizacje związane z Kościołem Rzymskokatolickim, zakonem Redemptorystów i związanymi z nim fundacjami.

Czy jest aktywna na posiedzeniach Sejmu?

Zobacz najnowsze

W porównaniu do innych parlamentarzystów i parlamentarzystek Hanna Gill-Piątek wyróżnia się pod względem liczby wystąpień na mównicy sejmowej. Na posiedzeniach wystąpiła 94 razy. To więcej niż poselska średnia – 25,9 wypowiedzi i mediana – 13 wypowiedzi. 

W wystąpieniach odnosiła się m.in. do kwestii związanych z wykonywaniem budżetu, braku pomocy państwa dla różnych grup dotkniętych przez pandemię COVID-19 (osoby w kryzysie bezdomności, artyści i pracownicy kultury niezatrudnieni na umowach o pracę), wrzutek w tarczach antykryzysowych. Jej wypowiedzi dotyczyły także projektu zmian w kodeksie karnym, tematu mieszkalnictwa, zmian w prawie drogowym, nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, nowelizacji ustawy o policji (uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach mundurowych po ich odejściu na „emeryturę”). Opowiadała się w imieniu klubu Polska 2050 za odrzuceniem projektu obywatelskiego “Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Jakie projekty ustaw złożyła?

Hanna Gill-Piątek podpisała się pod 28 projektami aktów prawnych, w tym pod 14 poselskimi projektami ustaw lub ich nowelizacji. Podpisy pod projektami ustaw złożyła jeszcze jako członkini klubu Lewicy. Koło parlamentarne Polska 2050, któremu przewodniczy od lutego, nie posiada wymaganej prawem większości pozwalającej na skorzystanie z inicjatywy ustawodawczej.

Jeszcze jako posłanka niezrzeszona poparła kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, a jako członkini Polska 2050 – kandydaturę Marcina Wiącka.

Jaką pensję otrzymuje w Sejmie?

Hanna Gill-Piątek jest posłanką zawodową. W 2020 r. nie podjęła innych aktywności zarobkowych niż praca w Sejmie. W ubiegłym roku z tytułu uposażenia poselskiego otrzymała 106 027,16 zł i 30 062,40 zł diety poselskiej.

Dane na 12.07.2021

źródła:

profil na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/posel.xsp?id=101&type=A

dane o aktywności poselskiej na stronie sejmowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=AKTYWNOSC&NrKadencji=9

dane z oświadczeń majątkowych:

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/E3C592CBF87F5660C125857700490D51/%24File/OSW91_101.pdf (za pierwszy rok kadencji)

https://orka.sejm.gov.pl/osw9.nsf/0/642A0E694CC0C336C12586C7003379E2/%24File/OSW92_101.pdf  (za drugi rok kadencji)