Jak pracuje przewodniczący klubu KO, poseł Cezary Tomczyk?

Niemy uczestnik komisji obrony narodowej i członek parlamentarnego zespołu „zerwij z plastikiem”. Przyjrzeliśmy się aktywności sejmowej posła Cezarego Tomczyka.

Cezary Tomczyk jest członkiem Platformy Obywatelskiej od 2004 r. Miał wówczas 20 lat. Dwa lata później w wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Sieradza, a już rok później mieszkańcy okręgu sieradzkiego wybrali go do Sejmu. Mandat obejmował kolejno w latach 2011, 2015 i 2019. 25 września 2020 r. został przewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. 

Czy brał udział w głosowaniach? W IX kadencji Sejmu, od listopada 2019 r. Tomczyk wziął udział w 93 proc. głosowań. To 4 punkty procentowe poniżej średniej wśród posłów i posłanek. Tomczyk opuścił 260 na 3510 głosowań.

Czy wypowiadał się na posiedzeniach Sejmu? Podczas obrad plenarnych zabierał głos 27 razy. To ponad 2 razy więcej niż przeciętny poseł czy posłanka (średnia wystąpień – 12 razy. Przewodniczący klubu KO wypowiadał się m.in. o projektach ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19, nt. ustawy budżetowej na rok 2021 oraz składał wnioski formalne o przerwę lub odroczenie obrad. 

Nad czym pracuje w komisjach sejmowych? Tomczyk jest członkiem komisji obrony narodowej. Jednak od początku IX kadencji Sejmu ani razu nie zabrał głosu na jej posiedzeniu. Przez pierwszy rok zasiadał w komisji ds. Unii Europejskiej jako jej członek, od grudnia 2020 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego tej komisji. Na 71 posiedzeń komisji ds. UE Tomczyk uczestniczył aktywnie (zabierał głos) w sześciu z nich. Jako wiceprzewodniczący ani razu nie prowadził obrad komisji. 

Zespoły parlamentarne. Co jest jego sprawą w Sejmie? Cezary Tomczyk należy do trzech zespołów parlamentarnych: łódzkiego zespołu parlamentarnego, parlamentarnej grupy kobiet oraz zespołu parlamentarnego „zerwij z plastikiem”. Jest także członkiem polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej oraz wiceprzewodniczącym delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. 

Zobacz najnowsze

W jakich sprawach złożył interpelacje? Od początku kadencji przeciętnie poseł lub posłanka złożył/a 24 interpelacje (podana liczba to mediana). Tomczyk złożył w tej kadencji 79 interpelacji poselskich. Większość z nich będąc już przewodniczącym klubu. Najczęściej swoje pytania kierował do premiera i ministra zdrowia. Dziewięć z nich dotyczyło Covid-19, w tym m.in.: odmrożenia branży lotniczej i kolejowej, dostępność szczepionek, wsparcia polskich lotnisk, w sprawie tzw. czeskiego wariantu Covid-19. Tomczyk, wraz z innymi posłami KO, złożył również interpelacje do ministra polityki społecznej i rodziny oraz prezesa rady ministrów w sprawie pomocy opiekunom i dzieciom z niepełnosprawnością.

Jakie projekty ustaw złożył? W IX kadencji Sejmu Cezary Tomczyk podpisał się pod 33 poselskimi projektami ustaw i uchwał. Pięć z nich dotyczyło wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministrów, cztery – przedstawienia kandydatów na RPO, cztery – dotyczące przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dwa dotyczące prawa oświatowego. Dwukrotnie Tomczyk podpisał poselskie projekty uchwał dotyczące polityki Polski w obrębie Unii Europejskiej. W czerwcu 2020 r. uchwałę wzywającą państwa Unii, w tym szczególnie Niemcy, do przerwania budowy gazociągu Nord Stream II, a w listopadzie 2020 r. – uchwałę wzywającą radę ministrów do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Pierwsza nie weszła pod głosowanie, drugą posłowie odrzucili w głosowaniu plenarnym. 

Jaką pensję otrzymuje poseł Tomczyk z podatków obywateli? Cezary Tomczyk jest posłem zawodowym, to znaczy, że za swoją pracę w Sejmie pobiera uposażenie poselskie. W 2019 r. z tego tytułu uzyskał 111 938,95 zł, rok później – 116 448,9 zł. Dodatkowo, w 2020 r. uzyskał 5 tys. zł brutto z tytułu umowy zlecenia (w oświadczeniu nie podał nazwy zleceniodawcy).

Kto w Sejmie pracuje, a kto się leni? Wesprzyj nas darowizną i sprawdźmy to razem.→https://mamprawowiedziec.pl/wesprzyj-finansowo