Jak to będzie z polską prezydencją w Unii?

Prezydencja daje możliwość większego i realnego wpływu na decyzje podejmowane w UE. Będziemy mieć szansę przedstawienia na forum Unii Europejskiej priorytetów polskiej polityki, zaakcentowania najistotniejszych obszarów, przedłożenia własnych pomysłów i inicjatyw.

W wywiadzie dla „Sygnałów Dnia” Dowgielewicz uściśla, że za budżetowe pieniądze przeznaczone na prezydencję (będzie to 390 milionów złotych, czyli około 100 milionów euro) zyskamy:

Zobacz najnowsze