Jak zarabia poseł Paweł Kukiz?

Przepisaliśmy oświadczenia majątkowe posła Pawła Kukiza za lata 2019 i 2020. Na czym i ile zarabia, co posiada oraz jakie zobowiązania zaciągnął poseł Kukiz?

Na czym zarabia?  

Jako poseł zawodowy Paweł Kukiz otrzymuje uposażenie poselskie (za 2020 r. –- 91 329,86 zł), głównym źródłem jego dochodu są jednak prawa autorskie – z tego tytułu zarobił 199 976,51 zł.  

Jak każdy poseł pobiera dietę poselską na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności poselskiej. W ubiegłym roku z tytułu diety poselskiej otrzymał 29 477,83 zł. W marcu 2016 r. zawiesił prowadzenie działalności muzycznej. 

Od grudnia 2015 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji. 

Ile zaoszczędził?  

Paweł Kukiz zgromadził niewielkie oszczędności – 5829,60 zł. To spadek w stosunku do oświadczenia majątkowego za 2019 r., kiedy zadeklarował 10785 zł oszczędności. 

Co posiada? 

Posiada trzy nieruchomości: 

Zobacz najnowsze

  1.  dom (o wartości 1 mln 500 tys. zł), 
  2. mieszkanie spółdzielcze (350 tys. zł), 
  3. łąkę (15 tys. zł). 

Jeździ Audi Q7 z 2009 r. 

Jakie ma zobowiązania? 

Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 600 tys. zł zaciągnięty w banku ING na budowę domu. Do spłaty pozostało mu jeszcze 229 978 zł. W 2020 r. zaciągnął pożyczkę z sejmowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 17 850 zł. Kukiz nie podał wprost, czy posiada majątek wspólny czy rozdzielny z żoną. W oświadczeniu majątkowym podaje jej dochody. W 2020 r. roku wyniosły 80 145,04 zł. 

Co z tego wynika?

  • Paweł Kukiz nie prowadzi już działalności muzycznej – jest posłem zawodowym. Mimo tego podstawowym źródłem jego dochodu są tantiemy z tytułu praw autorskich.
  • Kukiz wypełnił swoje oświadczenie ręcznie, co utrudnia zapoznanie się z jego treścią. Jednak, trzeba przyznać, zrobił to czytelnie.
  • Podał zarobki żony, ale nie poinformował czy ma z nią wspólność, czy rozdzielność majątkową. 

Czy spełnia standardy? 

Przepisaliśmy oświadczenia majątkowe posła Pawła Kukiza za lata 2019 i 2020. Są dostępne w jego profilu na portalu: https://mamprawowiedziec.pl/polityk/40647. 

Dlaczego musieliśmy to zrobić? 

Ponieważ posłowie nie posiadają elektronicznego formularza do wypełniania oświadczeń majątkowych. Otrzymują pliki tekstowe, które wypełniają ręcznie lub komputerowo, a kancelaria Sejmu, po anonimizacji części danych, publikuje je w formie skanów. Żeby zapoznać się z dochodami posłów, trzeba przeczytać każde oświadczenie po kolei. Większość z nich wypełniona jest ręcznie, a posłowie w różny sposób odpowiadają na te same pytania. W rezultacie – kontrola majątku posłów jest utrudniona. 

MamPrawoWiedziec.pl od 2007 r. udostępnia poselskie oswiadczenia majątkowe w formie, która pozwala na ich analizę i porównanie. Nasze archiwum pomaga śledzić, w jaki sposób zarabiają posłowie i jakie mają zobowiązania, jak szybko je spłacają, czy ukrywają majątek przepisując go na żonę.  

Czy jest to potrzebne? 

Tak. W 2018 r. archiwalne oświadczenia majątkowe zaczęły znikać ze strony sejm.gov.pl. Obecnie wyświetlane są tylko oświadczenia do 6 lat wstecz. A, jak uczy doświadczenie – oświadczenia majątkowe mogą być źródłem wiedzy o sposobie sprawowania władzy w naszym imieniu. 

  • aby archiwum było kompletne, 
  • aby każdy poseł był tak samo kontrolowany (a nie tylko ten z pierwszych stron gazet), 
  • abyśmy mogli sprawdzić, czy posłanka nie nadużyła swojej funkcji, żeby się wzbogacić. 
Potrzebujemy darowizn lub czasu. Spraw, żeby oświadczenia były jawne: zgłoś się jako wolontariusz albo wpłać 25 zł.  → https://mamprawowiedziec.pl/wesprzyj-finansowo