Jak zarabia poseł Ryszard Terlecki?

Przepisaliśmy oświadczenia majątkowe Wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego za lata 2019 i 2020. Na czym i ile zarabia, co posiada oraz jakie zobowiązania finansowe zaciągnął przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS?

Na czym zarabia?

Ryszard Terlecki ma zróżnicowane źródła dochodów. Jako poseł i wicemarszałek Sejmu otrzymał w 2020 r. 141 987,12 zł uposażenia oraz 30 062,40 zł w diecie parlamentarnej (plus 327,81 zł z tytułu zwiększonego limitu na służbowe podróże zagraniczne). Jest również członkiem Rady Ochrony Pracy, dzięki czemu otrzymał 42 900 zł w diecie. 

Ryszard Terlecki jest również profesorem zatrudnionym na pół etatu w Akademii Ignatianum – jego pensja w 2020 r. wyniosła 36 tys. zł, a honoraria autorskie od Graff Press i Polska Press 2655 zł. 

Ponadto otrzymał od ZUS-u 79 575,30 zł emerytury w 2020 r.

Ile zaoszczędził?

Oszczędności posła w złotówkach systematycznie rosną. Kadencję rozpoczynał z 20 tys. zł, w oświadczeniu za 2019 r. deklarował 30 tys. oszczędności, a za 2020 r. 52 tys. zł. Oprócz tego posiada 900 euro.

Co posiada?

Ryszard Terlecki posiada mieszkanie, które otrzymał w spadku po zmarłej w 2018 r. matce. Jest ono warte 250 tys. zł

W oświadczeniu majątkowym podał również, że mieszka w połowie domu o powierzchni 100 m2, który jest całkowitą własnością jego żony. Nie znamy wartości tej nieruchomości.

Jeździ Oplem Astrą z 2015 r. 

Jakie ma zobowiązania?

Obecnie nie posiada żadnych zobowiązań o wartości powyżej 10 tys. zł. W 2019 r. deklarował dwa kredyty gotówkowe w PKO BP. Jeden na zakup mieszkania dla syna, a drugi na kampanię wyborczą w 2019.

Co z tego wynika?

Czytelność ⁠🟡

Jawność 🟡

Zobacz najnowsze

-Wpisał do oświadczenia dom żony, w którym mieszka.

-Nie deklaruje, czy ma rozdzielność czy wspólność majątkową z żoną. 

-W oświadczeniu z 2020 r. napisał, że uzyskał dochód 289 467, 92 zł, jednak suma wymienionych kwot  równa się 333 507,63. Pomyłka wynosi 44 039,71 zł.

Elektronicznie 🔴 ⁠

Dlaczego musieliśmy to zrobić?

Ponieważ posłowie nie posiadają elektronicznego formularza do wypełniania oświadczeń majątkowych. Otrzymują pliki tekstowe, które wypełniają ręcznie lub komputerowo, a kancelaria Sejmu, po anonimizacji części danych, publikuje je w formie skanów. Żeby zapoznać się z dochodami posłów, trzeba przeczytać każde oświadczenie po kolei. Większość z nich wypełniona jest ręcznie, a posłowie w różny sposób odpowiadają na te same pytania. W rezultacie – kontrola majątku posłów jest utrudniona.

MamPrawoWiedziec.pl od 2007 r. udostępnia poselskie oswiadczenia majątkowe w formie, która pozwala na ich analizę i porównanie. Nasze archiwum pomaga śledzić, w jaki sposób zarabiają posłowie i jakie mają zobowiązania, jak szybko je spłacają, czy ukrywają majątek przepisując go na żonę. 

Czy jest to potrzebne?

Tak. W 2018 r. archiwalne oświadczenia majątkowe zaczęły znikać ze strony sejm.gov.pl. Obecnie wyświetlane są tylko oświadczenia do 6 lat wstecz. A, jak uczy doświadczenie – oświadczenia majątkowe mogą być źródłem wiedzy o sposobie sprawowania władzy w naszym imieniu.

Aby archiwum było kompletne, aby każdy poseł był tak samo kontrolowany (a nie tylko ten z pierwszych stron gazet), abyśmy mogli sprawdzić, czy posłanka nie nadużyła swojej funkcji, żeby się wzbogacić.Spraw, żeby oświadczenia były jawne: wpłać 25 zł 

https://mamprawowiedziec.pl/wesprzyj-finansowo