Jak zarabia posłanka Hanna Gill-Piątek?

Przepisaliśmy oświadczenia majątkowe Hanny Gill-Piątek za lata 2019 i 2020. Na czym i ile zarabia oraz co posiada przewodnicząca koła parlamentarnego Polska 2050?

Na czym zarabia?

Hanna Gill-Piątek jest posłanką zawodową. W 2020 r. otrzymała uposażenie poselskie w wysokości 106 027,16 zł i 30 062,40 zł diety. Nie pobierała dochodów z innych źródeł.  W oświadczeniu za 2019 r. wykazała wynagrodzenie w wysokości 54 557,36 zł. W tej kwocie zawarła uposażenie poselskie w wysokości 16 816,07 zł. Jej dieta poselska w 2019 r. wyniosła 4091,93 zł. Dodatkowo w 2019 r. z tytułu działalności wykonywanej osobiście zarobiła 20 632,29 zł, a z tytułu praw autorskich – 280 zł.

Ile zaoszczędziła?

Hanna Gill-Piątek pomnożyła swoje oszczędności w złotówkach. W 2019 r. zadeklarowała 2649,06 zł, a w 2020 r. wykazała 14 293,37 zł oszczędności. W 2020 r., porównaniu do 2019 r., dysponowała mniejszymi środkami w walucie obcej (z 98,47 CHF w 2019 r. na 8,33 CHF w 2020 r.)

Co posiada?

Hanna Gill-Piątek jest właścicielką mieszkania o powierzchni 44,3 m2 i o wartości 180 000 zł. Mieszkanie jest obciążone hipoteką. Nie posiada żadnego mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys zł.

W oświadczeniu za 2019 r. napisała, że kilka lat wcześniej (w 2013 r.) nabyła w drodze licytacji ustnej zorganizowanej przez Urząd Miasta Łodzi używaną kanapę (za 110 zł) i zestaw metalowych kątowników (za 210 zł).

Jakie ma zobowiązania?

Hanna Gill-Piątek ma kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Z kwoty 47 221,04 CHF do spłacenia zostało jej w 2020 r. 24 738,61 CHF. W 2020 r. zaciągnęła pożyczkę remontową na kwotę 30 600 zł, jej obecne zadłużenie z tego tytułu wynosi 22 950 zł.

Czy spełnia standardy?

Czytelność 🟢

Zobacz najnowsze

  • Oświadczenie jest wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń.

Jawność 🟡

  • brak wyraźnie zaznaczonej informacji o majątku odrębnym/wspólności majątkowej
  • podany tytuł prawny do nieruchomości
  • podana wysokość oraz cel kredytów (hipoteczny, pożyczka remontowa) wraz z kwotą, która pozostała do spłacenia, ale nie ma informacji o tym, wobec kogo zostały zaciągnięte wierzytelności.

Elektronicznie 🟢

  • Oświadczenie zostało wypełnione na komputerze.

Dlaczego musieliśmy to zrobić?

Ponieważ posłowie nie posiadają elektronicznego formularza do wypełniania oświadczeń majątkowych. Otrzymują pliki tekstowe, które wypełniają ręcznie lub komputerowo, a kancelaria Sejmu, po anonimizacji części danych, publikuje je w formie skanów. Żeby zapoznać się z dochodami posłów, trzeba przeczytać każde oświadczenie po kolei. Większość z nich wypełniona jest ręcznie, a posłowie w różny sposób odpowiadają na te same pytania. W rezultacie – kontrola majątku posłów jest utrudniona.

MamPrawoWiedziec.pl od 2007 r. udostępnia poselskie oswiadczenia majątkowe w formie, która pozwala na ich analizę i porównanie. Nasze archiwum pomaga śledzić, w jaki sposób zarabiają posłowie i jakie mają zobowiązania, jak szybko je spłacają, czy ukrywają majątek przepisując go na żonę. 

Czy jest to potrzebne?

Tak. W 2018 r. archiwalne oświadczenia majątkowe zaczęły znikać ze strony sejm.gov.pl. Obecnie wyświetlane są tylko oświadczenia do 6 lat wstecz. A, jak uczy doświadczenie – oświadczenia majątkowe mogą być źródłem wiedzy o sposobie sprawowania władzy w naszym imieniu.

  • aby archiwum było kompletne,
  • aby każdy poseł był tak samo kontrolowany (a nie tylko ten z pierwszych stron gazet),
  • abyśmy mogli sprawdzić, czy posłanka nie nadużyła swojej funkcji, żeby się wzbogacić.
Potrzebujemy darowizn lub czasu. Spraw, żeby oświadczenia były jawne: wpłać 25 zł   https://mamprawowiedziec.pl/wesprzyj-finansowo