Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Do 15 września możesz zgłosić się do Obwodowej Komisji Wyborczej przez wybrany komitet wyborczy. Jak się zgłosić? Z czym się to wiąże? Odpowiadamy.

O co chodzi?

15 września 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych przez komitety wyborcze. Wyjaśniamy, jak do nich dołączyć.

Członkowie komisji pracują w lokalach wyborczych i bezpośrednio dbają o poprawne przeprowadzenie wyborów. 

Co robią członkowie komisji:

  • przeprowadzają głosowanie
  • czuwają nad przestrzeganiem prawa wyborczego
  • ustalają wyniki głosowania i podają je do wiadomości publicznej

Kto może zostać członkiem komisji?

Jeśli chcesz zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej musisz mieć ukończone 18 lat oraz zgłosić się do komisji w województwie, w którym stale mieszkasz.

Jak możesz zgłosić się do komisji?

Jeśli spełniasz powyższe warunki i chcesz być członkiem komisji masz dwie ścieżki:

  • zgłoś się za pośrednictwem komitetu wyborczego partii, który wskaże Cię jako członka komisji z ramienia komitetu. Czas na to masz do 15 września. W przypadku największych z nich jest to możliwe za pośrednictwem ich stron internetowych:
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONIhttps://platforma.org/kontakt
https://nowoczesna.org/kontakt/
https://partiazieloni.pl/kontakt/
https://ipl.org.pl/kontakt/
https://www.facebook.com/projektAGROunia/?locale=pl_PL
KW NOWA LEWICAhttp://partiarazem.pl/kontakt/
https://www.uniapracy.org.pl/kontakt
https://ppspl.eu/
https://www.facebook.com/people/Kancelaria-Sprawiedliwo%C5%9B
https://www.facebook.com/ruchsprawiedliwoscispolecznej/?locale=pl_PL
https://lewica.org.pl/kontakt/nowa-lewica
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNIhttps://polska2050.pl/kontakt/
https://polska2050.pl/biuro-prasowe/
https://www.psl.pl/kontakt/
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆhttp://pis.org.pl/kontakt
http://kukiz15.org/kontakt/kukiz15
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆhttps://konfederacja.pl/
https://ruchnarodowy.net/kontakt/
https://wolnosc.pl/kontakt/
https://konfederacjakoronypolskiej.pl/
https://rpeu.pl/
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCYhttps://bezpartyjnisamorzadowcy.pl/kontakt/
  • zgłoś się do urzędu gminy lub odpowiedniego komisarza wyborczego. Kandydaci zgłoszeni tą drogą są dobierani do składów komisji tylko, gdy limit członków komisji nie został wcześniej osiągnięty.

Warto wspomnieć, że samo zgłoszenie nie przesądza jeszcze o tym, że zostaniesz członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej – listy członków komisji ogłoszone będą 25 września 2023 r. Można będzie je znaleźć w urzędzie gminy, jej Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Z czym wiąże się praca w komisji?

Praca w komisji wykracza poza dzień samego głosowania. Jej członkowie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez PKW oraz w przygotowaniu lokalu wyborczego. 

Następnie – liczą głosy, ustalają wynik wyborów w obwodzie i przekazują je do PKW. Chociaż jest to praca odpowiedzialna i wymagająca skrupulatności, nie pozostaje bez wynagrodzenia.

Za udział w pracach komisji przysługuje dieta – jej szeregowy członek zarobi 600 zł. Więcej zarobią kierujący pracami komisji, przewodniczący (800 zł) i jego zastępca (700 zł).

Członek komisji jest zwolniony od pracy w dniach głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Wszystko to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Zobacz najnowsze

Członkowie komisji mają prawo do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jednak nie przysługuje im za ten okres wynagrodzenie.

Dodatkowo, członkowi komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z wykonywaniem prac komisji.

Jak możesz zagłosować będąc członkiem komisji?

Członkowie komisji posiadają oczywiście czynne prawo wyborcze, czyli mogą oddać głos w wyborach. Żeby oddać głos w komisji, w której będziesz wykonywać swoje obowiązki, musisz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. Możesz to zrobić przez profil zaufany gov.pl lub w urzędzie gminy, w której będziesz głosować. W obu przypadkach trzeba to zrobić co najmniej 3 dni przed datą wyborów. W innym wypadku członek Obwodowej Komisji Wyborczej będzie musiał zagłosować w komisji właściwej dla jego adresu zameldowania.

Ważna rola członków komisji

W natłoku emocji związanych z kampanią łatwo o tym zapomnieć, ale członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych są elementem kluczowym dla sprawnego przeprowadzenia procesu wyborczego. Teraz już wiesz, kim są ludzie, którzy wydają Ci kartę wyborczą. Więcej, możesz do nich dołączyć!