Jakie poglądy ma minister Czarnek?

Edukacja klasyczna, nauka męstwa i roztropności, chudsza podstawa programowa, wyższe pensum dla nauczycieli, kurator na straży moralności. Zebraliśmy wypowiedzi ministra Czarnka na kilka kluczowych spraw.

23 września zadaliśmy posłankom i posłom pięć pytań o edukację w Polsce. Odpowiedziało nam 91 z nich, w tym m.in. członkowie komisji edukacji, nauki i młodzieży.

Nie odpowiedział nam jednak polityk, którego poglądy wpływają na los uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców w Polsce, czyli obecny minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. (Wiemy, że ministrowie mają napięty grafik i zapewne mało czasu, żeby udzielać odpowiedzi na kwestionariusz, ale minister Czarnek łączy bycie ministrem z pełnieniem mandatu posła i jest obecny na posiedzeniach Sejmu w 98,9 proc.). Wyręczyliśmy więc ministra i poszukaliśmy odpowiedzi na kilka pytań z naszego kwestionariusza w jego wystąpieniach w mediach:

Czego Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

“Bardziej musimy stawiać na edukację klasyczną w szkole, na edukację patriotyczną i historyczną, żeby człowiek miał świadomość swoich korzeni i tożsamości”. (wywiad dla Radia Wrocław, 15.07.2021)

„(...) Będziemy dofinansowywać do 100% wycieczki do muzeów narodowych, do miejsc pamięci narodowej, do miejsc związanych z kulturą ludową, do parku pamięci w Toruniu, do muzeum Ulmów, do muzeum żołnierzy wyklętych, powstania warszawskiego. Wszystko po to, żeby dzieci i młodzież były świadome swojej historii. Będziemy je uczyć, wiecie czego? Tego że Polacy, setki tysięcy, miliony Polaków ratowały swoich żydowskich braci w okupacji niemieckiej, że ratowały im życie, narażając swoje życie i ginąc za nich”. (wypowiedź z posiedzenia Sejmu, 21.07.2021)

„Szkoła ma również funkcję wychowawczą. Oczywiście, jest to funkcja tylko pomocnicza, bo główny ciężar spoczywa na rodzinie. W wychowaniu chodzi w istocie o to, by młody człowiek osiągnął zdolność rozróżnienia tego, co dobre od tego, co złe i unikania tych złych rzeczy. Odejście od przekazywania wartości w szkole powoduje, że przestaje ona pełnić funkcję wychowawczą. Dlatego wraca postulat, by dzieci i młodzież uczęszczały albo na religię, albo na etykę. Szkoła musi przekazywać wartości”. (wywiad dla Onetu, 28.05.2021) 

Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?

„Chcemy ich uczyć, proszę państwa, w szkole, no właśnie, męstwa, umiarkowania, roztropności, mądrości”. (wypowiedź z posiedzenia Sejmu, 21.07.2021)

„Prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość, patriotyzm, miłość bliźniego, poszanowanie odmienności, szacunek dla innych osób, tolerancja”. (wywiad dla Onetu, 28.05.2021) 

Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy? 

„Chcemy stworzyć w każdej szkole podstawowej laboratoria przyszłości, czyli nowoczesne pracownie robotyczne, techniczne, tak żeby dzieci mogły odkrywać w sobie nowe talenty, rozwijać kreatywność”. (Twitter, 8.10.2021) 

Czy podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości?

„Bez wątpienia musimy popracować nad odchudzaniem podstawy programowej niektórych przedmiotów, po to, żeby plan lekcji nie zakładał więcej niż 6, 7 godzin w szkole. Wydaje się, że 9 godzin w szkole powoduje, że na 7, 8, 9 lekcji ta percepcja jest już na niskim poziomie. Uczeń jest zmęczony i edukacja staje się wtedy mało efektywna". (PAP, 08.09.2021)

Czy samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie? Czy rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły?

„W projekcie ustawy nie ma przepisów mówiących, że dyrektor szkoły może zostać odwołany po negatywnej opinii kuratora. Projekt zakłada, że jeżeli dyrektor nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych kuratora w dodatkowym terminie i bez uzasadnienia, kuratorium będzie mogło wnioskować o odwołanie. Nadzór pedagogiczny jest od tego, żeby sprawdzać szkoły pod względem pedagogicznym, nie organizacyjnym. 99 proc. dyrektorów wykonuje zalecenia pokontrolne, więc mogliby powiedzieć, że już dzisiaj znajdują się pod pręgierzem kuratorów. Podkreślam, że nie ma i nie będzie żadnej możliwości arbitralnego odwoływania dyrektorów przez kuratorów, uzależnionej wyłącznie od negatywnej opinii kuratora”. (wywiad dla Onetu, 26.08.2021)

Zobacz najnowsze

„Kurator dzisiaj stwierdzając nieprawidłowości tylko zaleca ich usunięcie, natomiast nie ma żadnych środków oddziaływania na to co w szkole się dzieje. To też powoduje, że dyrektorzy padają niekiedy ofiarami takiego nacisku ze strony niektórych organów prowadzących, burmistrzów czy prezydentów dużych miast i pod ich dyktando wykonują coś, czego by nie wykonali gdyby mogli powiedzieć: nie mogę, bo kurator wyciągnie wobec mnie konsekwencje. Chcemy spowodować, żeby kurator, w sytuacji kiedy dyrektor tej szkoły nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, w dodatkowych terminie, przecież nie od razu, tylko w dodatkowym terminie i bez uzasadnienia, będzie mógł skutecznie wnioskować o jego odwołanie”. (wywiad dla Radia Wrocław, 16.06.2021) 

Czy należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli)?

„My nie twierdzimy, że jest za dużo (nauczycieli – przypis MPW). Twierdzimy, że może być problem w horyzoncie czasowym jakimś z nauczycielami w systemie i dlatego nie uważamy, żeby zwiększenie pensum było jakimkolwiek zagrożeniem dla nauczycieli dziś pracujących. Co więcej nie jest proszę państwa tajemnicą (…), że ogromna część nauczycieli dzisiaj pracuje de facto w pensum większym niż 18 godzin, że są to nadgodziny które oni wyrabiają. Nam chodzi o stabilizację, żeby nauczyciel nie musiał przewidywać, czy będzie miał nadgodziny na przyszły rok, czy nie będzie miał nadgodzin na przyszły rok, kto będzie miał nadgodziny (…) Chcemy stabilizacji dla wszystkich, dlatego propozycja zwiększenia pensum”. (gov.pl/spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, 18.05.2021) 

W szkołach mogą działać organizacje społeczne, których celem jest m.in. wzbogacenie oferty dydaktycznej. Kto powinien decydować o współpracy szkoły z organizacją społeczną?

„To rodzice będą wyrażać zgodę na wejście organizacji pozarządowej, a kurator będzie musiał otrzymać wcześniej treść, jaka będzie przekazywana w szkole, po to żeby ustrzec wszystkich przed demoralizacją”. (wypowiedź z posiedzenia Sejmu, 21.07.2021)

„Dziś kurator nie może sprzeciwić się wejściu do szkół organizacji społecznych, które nie powinny tam trafić, bo demoralizują dzieci. Po wejściu w życie projektowanych przepisów kurator będzie mógł się temu skutecznie sprzeciwić. (...) W wyniku konsultacji chcemy zmienić projektowane przepisy. Kurator nie będzie opiniował wszystkich organizacji wchodzących do szkoły. Będzie miał jedynie prawo sprzeciwu w sytuacji, kiedy treści przekazywane przez organizacje pozarządowe wchodzące do szkoły, zdaniem kuratora będą zagrażały moralności dzieci. Mówimy wprost, że chodzi przede wszystkim o rozszerzoną edukację seksualną, na punkcie której niektóre lewackie organizacje i wspierający je politycy PO i Lewicy mają obsesję”.  (wywiad dla Onetu, 26.08.2021)

Poglądy polityków, którzy wzięli udział w naszej Krótkiej Piłce o edukacji tutaj: https://mamprawowiedziec.pl/kwestionariusze/937999/lista-osob

 

 

-----------------

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG