Język posłów w debacie budżetowej

Po zakończeniu ostatniej części sejmowej debaty nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok, postanowiliśmy sprawdzić o czym mówili posłowie poszczególnych klubów zgłaszający poprawki do projektu.

W tym celu przeanalizowaliśmy stenogram z sejmowej debaty wybierając z niego najczęsciej padające słowa w wypowiedziach posłów poszczególnych klubów.

Zobacz najnowsze