Kampania "Studiuję - głosuję!" na 30 uczelniach

„Studiuję – głosuję!” to ogólnopolska kampania informacyjna Niezależnego Zrzeszenia Studentów, która zachęca studentów do głosowania w wyborach prezydenckich 10 maja.

Brak informacji przyczynia się do niskiej frekwencji wyborczej, a ta negatywnie wpływa na jakość polskiej sceny politycznej. Poprzez organizację akcji informacyjnej NZS chce zwiększyć świadomość obywatelską studentów i aktywnie wpłynąć na rzeczywistość.

W okresie przedwyborczym kampania „Studiuję – głosuję!” zagości wśród studentów ponad 30 uczelni i szkół wyższych, w których działa NZS, w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Planowane są debaty, happeningi, wstępne wybory wśród studentów oraz prognoza frekwencji.

NZS liczy na zaangażowanie społeczności akademickiej w życie społeczne i polityczne. Będzie zwiększać świadomość studentów na temat możliwości głosowania poza miejscem zamieszkania, zwracać ich uwagę na sam kształt wyborów oraz informować o kwestiach związanych z głosowaniem.

NZS to największa i najprężniej działająca organizacja studencka w Polsce. Działa od 35 lat i zrzesza ponad 1200 członków. Stoi na straży przestrzegania praw społecznych studentów, aktywizuje życie kulturalne, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.

MamPrawoWiedziec.pl jest patronem honorowym kampanii.

„Studiuję – głosuję!” na Facebooku

Zobacz najnowsze