Kim są kandydaci na nowego Rzecznika Praw Dziecka?

W czwartek Sejm powoła nowego Rzecznika Praw Dziecka. Przybliżamy sylwetki kandydatów.

Termin na zgłaszania kandydatur upłynął 28 lipca. Swoich kandydatów na RPD mogli zgłaszać: marszałek Sejmu, marszałek Senatu, grupa co najmniej 35 posłów lub 15 senatorów. Pod uwagę brane są trzy osoby:

Ewa Jarosz (kandydatka PO, N. i PSL-UED) urodziła się 11 kwietnia 1963 roku w Rudzie Śląskiej. Jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, od 1987 roku wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii (była także prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych). Prowadzi działalność naukowo-badawczą dotyczącą praw dziecka. Została za to nagrodzona m.in. nagrodą im. profesor Ireny Lepalczyk oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka monografii i artykułów naukowych. Jest członkiem towarzystw naukowych (np. International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect), współpracuje ze specjalnym Reprezentantem Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci oraz z zespołem „Children at Risk” Rady Państw Nadbałtyckich. Działała jako Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Ma poparcie koalicji kilkunastu organizacji pozarządowych i przedstawicieli środowiska akademickiego (m.in. Komitetu Ochrony Praw Dziecka, UNICEF-u, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci).

Paweł Kukiz-Szczuciński (wystawiony przez Kukiz 15’, grupę posłów PSL-UED i niez.) urodził się 17 kwietnia 1973 roku w Warszawie. Jest lekarzem ze specjalizacją psychiatryczną i pediatryczną. Studia kończył na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studiował także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalizuje się w terapii rodzin. Zajmuje się np. kwalifikacją rodzin do adopcji dzieci, jest także biegłym sądowym. Członek Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Współpracował z Ośrodkiem Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach (zajmował się dziećmi z rodzin trędowatych), uczestnik misji humanitarnych m.in. w Ukrainie, Peru, na granicy libańsko-syryjskiej.

Sabina Lucyna Zalewska (kandydatka PiS) urodziła się 30 sierpnia 1972 roku w Ząbkowicach Śląskich. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wcześniej studiowała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (psychologię rodziny) oraz Uniwersytecie Warszawskim (pedagogika społeczna). Pracuje na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Współpracuje także z Archidiecezjalnym Katolickim Ośrodkiem Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej „Poradnia Dewajtis” oraz jako mediator rodzinny z takimi organizacjami jak Fundacja Mamy i Taty, Stowarzyszenie Dzieci Słońca. Wcześniej pracowała m.in. w Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Elżbietanek Nr 2 w Otwocku (jako psycholog i pedagog), na Papieskim Wydziale Teologicznym, była również wolontariuszką CARITAS. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dotychczasowy Rzecznik Marek Michalak zakończył swoją drugą kadencję 27 sierpnia, ale zgodnie z ustawą pełni funkcję do momentu złożenia ślubowania przez nowego Rzecznika.

W środę o 16.00 listę kandydatów rozpatrzą dwie komisje: edukacji, nauki i młodzieży oraz polityki społecznej i rodziny. Sejm zagłosuje w czwartek o 19.30.

Zobacz najnowsze