Komitety ogólnopolskie to głownie partie polityczne

Wybory samorządowe już za niecałe półtora miesiąca – czekamy na oficjalne listy kandydatów do rad, które można było zgłaszać do wczoraj. Kandydaci na urząd wójta, burmistrza i prezydenta mają czas na rejestrację do 17 października. Dziś krótko podsumowujemy, kto zgłosił ogólnopolskie komitety wyborcze.

Gdzie i ile komitetów

Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o zgłoszonych komitetach. W całej Polsce zostało zarejestrowanych 12 617 komitetów. Wśród nich są: 22 komitety partyjne, 2 komitety koalicyjne, 447 zarejestrowanych przez organizacje społeczne. Pozostałe 12 146 komitetów zostało zgłoszonych przez wyborców, z czego ponad 10 tys. znajduje się na terenach gmin niebędących miastami na prawach powiatu.

Najwięcej komitetów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe jest w woj. mazowieckim (68), najmniej na Podlasiu (9). Komitetów stworzonych przez wyborców najwięcej jest w woj. mazowieckim (1 622) i wielkopolskim (1 226), a najmniej w woj. opolskim (280).

Komitety ogólnopolskie

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz komitety wyborców, jeśli chcą zgłaszać kandydatów w więcej niż jednym województwie, mają obowiązek zawiadomić o tym Państwową Komisję Wyborczą. Ten obowiązek dotyczy również partii politycznych i koalicji partii, niezależnie od zasięgu ich komitetu. Ogłoszona przez PKW lista zarejestrowanych komitetów przedstawia te, które zamierzają zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie.

22 partie polityczne

Najwięcej komitetów ogólnopolskich zgłosiły partie polityczne. Wśród nich są te największe, reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim: PO, KNP, PRJG, PSL, PiS, RP, Zieloni, SP Zbigniewa Ziobro, Prawica Rzeczpospolitej. Wystartują również: Liga Polskich Rodzin, Partia Demokratyczna-demokraci.pl, Samoobrona, Stronnictwo Demokratyczne oraz mniej znane: Demokracja Bezpośrednia, Narodowe Odrodzenie Polski, Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska, Partia Libertariańska, Polska Patriotyczna, Samoobrona Odrodzenie, Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP, Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii, Związek Słowiański.

Koalicje partii politycznych

PKW przyjęła zgłoszenia komitetów od dwóch koalicji partii politycznych. Powstały Koalicyjny Komitet Wyborczy Centrolewica Razem, w skład którego wchodzą Socjaldemokracja Polska i Unia Lewicy, oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, które tworzą: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy i Krajowa Partia Emerytów i Rencistów.

Nie tylko partie polityczne

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą być tworzone nie tylko przez partie polityczne, ale też przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także samych wyborców.

Wyborcy

Utworzenie komitetu wyborców wymaga inicjatywy 15 osób w przypadku zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym województwie i 5, gdy chodzi o komitet lokalny. Wyborcy zgłosili w tegorocznych wyborach 3 komitety ogólnopolskie. Są to: znany już z poprzednich wyborów Ruch Narodowy, Porozumienie Obywatelskie Wolność, który chce uwolnienia się od biurokracji, wolności słowa i wolności tworzenia, oraz Wspólnota Patriotyzm Solidarność, którego znanym liderem jest Paweł Kukiz.

Organizacje pozarządowe, które zarejestrowały swoje komitety to inicjatywy działające na rzecz określonych grup ludzi albo w ich interesie. Wśród nich są organizacje religijne i narodowościowe. Stowarzyszenie Oburzonych prowadzą ludzie, którzy chcą państwa w pełni demokratycznego, sprawiedliwego i sprawnego gospodarczo. Również Ruch Społeczny „Nowa Polska” interesuje się problemami suwerenność, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności i solidarności. Ruch Autonomii Śląska postuluje za odzyskaniem przedwojennej autonomii Górnego Śląska w nowoczesnej formie. Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe to "ruch narodowy rdzennych Polaków". Chcą połączyć wszystkie polskie siły patriotyczne w kraju i za granicą ponad podziałami ideologicznymi, politycznymi i religijnymi. Stowarzyszenie Rycerzy Maryi ma na celu upowszechnianie Krucjaty Różańcowej w parafiach, diecezjach w Polsce, jak również wśród Polonii.

Zobacz najnowsze