Korab-Karpowicz przeciwko mieleniu papierów

„Polska silna, zamożna i prawdziwie wolna!” – to hasło Włodzimierza Korab-Karpowicza, który chce ograniczenia biurokracji i wprowadzenia narodowej dywidendy, czyli dochodu dla wszystkich.

„Ja, Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz niniejszym oświadczam, że posiadam wiedzę, doświadczenie oraz inne cechy, które są potrzebne do silnej prezydentury. Będę zawsze bronił interesu Polski. Będę zawsze działał na rzecz wspólnego dobra” – taką zapowiedź znajdujemy w manifeście do obywateli z 14 lutego 2015 r.

Pomysły na reformy

Korab-Karpowicz zapowiada reformę administracyjną. „Zlikwidujmy pierwszych 100 agencji i instytucji do mielenia papierów i marnujących pieniądze, potęgujących biurokrację i zadłużenie państwa” – pisze w programie. Postuluje zlikwidowanie NFZ-u i powrót do gminnych ZOZ-ów pozostających pod kontrolą wojewody, wspieranych dotacjami rządowymi.

Potem kolej na reformy ZUS-u i KRUS-u. Korab-Karpowicz postuluje, aby „każde świadczenie o pracę, także oparte na umowie zlecenie, było opodatkowane w wysokości 10 proc. obrotu”. W dłuższej perspektywie zapowiadana jest likwidacja podatku VAT. Dodatkowo kandydat chce rozpocząć prace nad wdrożeniem w Polsce dywidendy narodowej, czyli „bezwarunkowego dochodu podstawowego” dla wszystkich obywateli.

Dwuletnie gimnazja i czteroletnie liceum to pomysł na zreformowanie systemu szkolnictwa. Korab-Karpowicz chce także promować model rodziny 2 + 3.

Korab-Karpowicz chce oprzeć energetykę o polskie surowce – gaz łupkowy i węgiel, a także o odnawialne źródła energii – geotermię, energie wiatru, wody i słońca. Zapowiada powstanie długofalowej strategii gospodarczej, która będzie dotyczyła kwestii odbudowy polskiego przemysłu. To przemysł ma pomóc w rewitalizacji polskiej armii. Korab-Karpowicz chce odbudowy lokalnych jednostek obrony terytorialnej i półrocznego poboru powszechnego.

JOW-y i ogólnoświatowa sieć promocji Polski

W kwestiach politycznych kandydat chce wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Postuluje zmianę sposobu finansowania partii politycznych oraz zastąpienie subwencji budżetowej systemem mieszanym umożliwiającym odpisy z deklaracji podatkowej obywateli.

Korab-Karpowicz odniósł się do problemu migracji Polaków – chce „repatriacji polskich talentów” i stworzenia ogólnoświatowej sieci promocji Polski. Mają ją tworzyć wybitni Polacy i przyjaciele Polski, którzy mieszkają poza granicami. „Zwiększenie aktywności Polski na arenie międzynarodowej i solidarne wspomaganie ludzi będących w potrzebie, a w szczególności zagrożonych społeczności chrześcijańskich” to jego główne założenia polityki zagranicznej.

Inżynier z Gdańska, filozof z Oksfordu. Biografia Włodzimierza Korab-Karpowicza

Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz (ur. 24.10.1953, Gliwice), uzyskał tytuł inżyniera elektroniki na Politechnice Gdańskiej, stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Oksfordzkim i doktora habilitowanego z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracował jako inżynier elektronik na KUL-u (1978–1981). W latach 80. zaangażował się w działalność Samorządu Studentów KUL-u. Przez rok pełnił funkcję jego wiceprzewodniczącego. W czasie stanu wojennego przebywał za granicą.

Potem wstąpił do Porozumienia Centrum, do którego należał od 1990 do 1998 r. Był wiceprezydentem Gdańska (1991–1992), a w 1993 r. z listy PC ubiegał się bez powodzenia o mandat poselski.

Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako I sekretarz (ds. konsularnych) polskiej ambasady w Oslo (1998–2002). Od 2000 r. jest wykładowcą na wydziałach filozofii i stosunków międzynarodowych w Polsce i za granicą.

W wyborach samorządowych w 2010 r. bezskutecznie kandydował do sejmiku województwa śląskiego z list Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz najnowsze