Listy komitetów - niby to samo, a jednak różnie

Co obywatela najbardziej interesuje przed wyborami? Kto i z jakiego komitetu kandyduje. Już 16 listopada wybierzemy w całej Polsce władze samorządowe, a wciąż blisko 60 proc. Polaków nie zna ani jednego kandydata na włodarza swojej miejscowości (CBOS). Zanim poznamy oficjalne listy kandydatów, możemy przejrzeć listy zgłoszonych komitetów.

 
MamPrawoWiedziec.pl sprawdziło, jak zostały opublikowane oficjalne wykazy zarejestrowanych komitetów.
 
Gdzie je znajdziemy? Oficjalnym źródłem informacji o zarejestrowanych komitetach wyborczych jest strona Państwowej Komisji Wyborczej oraz strony 49 delegatur Krajowego Biura Wyborczego.
 
Od 1 do 4 kliknięć. Choć strony delegatur oparte są na tym samym schemacie graficznym, to ścieżki dostępu do wykazu komitetów często się różnią. Aby znaleźć listę komitetów wyborczych na Lubelszczyźnie, należy przejść przez 4 różne zakładki. Z kolei na stronie delegatury w Suwałkach, plik jest widoczny na jej głównej stronie. Ponadto na stronie internetowej Delegatury KBW w Przemyślu znajduje się ona na bocznej kolumnie, gdy pozostałe delegatury publikują ją w centralnej części serwisu.
 
Jasność przekazu. Wyborcy z Białegostoku i okolic klikają w czytelny link „Wybory Samorządowe 2014” (2 kliknięcia do ściągnięcia pliku). W Piotrkowie Trybunalskim trzeba najpierw kliknąć w długi i oficjalny opis „WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST - 16 LISTOPADA 2014 R.” (3 kliknięcia do ściągnięcia pliku).
 
Rzadko kiedy delegatury wykorzystują różne kolory i wielkości czcionki, żeby wyróżnić ważne z punktu wyborcy informacje. Chętnie za to wpisują treści wielkimi literami, co – według netykiety – nie jest pożądanym rozwiązaniem. Często strony delegatur to po prostu zbiór tak samo wyglądających, rozbudowanych linków.
 

 

 
 
 
Każdy inny. Delegatury stosują różne nazwy pliku z wykazem komitetów – zwykle są one za długie, zbyt skomplikowane i niespójne:
·         w Sieradzu: „Wykaz komitetów stan na dzień 2014_09_08_ [brak opisu]”,
·         w Gdańsku: „Wykaz Komitetów wszystkich [brak opisu]”,
·         w Pile: „wg stanu na dzień 08.09.2014 r.”,
·         w Szczecinie: „REJESTR POSTANOWIEŃ KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE [brak opisu]”,
·         w Ciechanowie: „Wykaz przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2014 r.”.
 
Ponadto tylko w Bielsku-Białej dostępne są dwa wykazy zarejestrowanych komitetów wyborczych: jeden według rejestracji, drugi według obszaru działania.
 
To samo, choć różnie. Nie tylko różnią się nazwy poszczególnych wykazów, ale także typ zamieszczonego pliku oraz sama struktura dokumentu.

Zamknięte PDF-y. W wypadku 32 delegatur wykaz komitetów został opublikowany jako tabela tylko w pliku pdf, co utrudnia przeglądanie danych i sortowanie ich według własnych potrzeb. Ponadto 6 delegatur jedynie osadziło tabelki na stronie (brak możliwości intuicyjnego ściągnięcia pliku na własny komputer). Tylko 10 z 49 delegatur wstawiło tabelki w pliku xls/xlsx, które pozwalają wyborcy uporządkować komitety według własnych preferencji (choć np. w Częstochowie arkusz kalkulacyjny ma poscalane komórki, co uniemożliwia sortowanie bez dodatkowej ingerencji).
 
Na stronie delegatury z Leszna nie było żadnego pliku, natomiast Nowy Sącz dał możliwość przejrzenia wykazu na trzy sposoby (xlsx, pdf, plik osadzony).
 
Także struktura samych dokumentów nie jest jednolita. Dla wszystkich plików wspólne są wprawdzie najważniejsze kolumny, czyli: nazwa komitetu wyborczego, skrót nazwy komitetu, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy i siedziba komitetu wyborczego. Jednak istotna z punktu widzenia wyborcy informacja dotycząca zasięgu działania komitetu nie jest dostępna we wszystkich wykazach, a gdy ją umieszczono, to pod różnymi nazwami – na przykład: kod gminy (1), obszar lub zasięg działania komitetu (11), obszar zgłaszania (33).
 
Po co zmiany? Nie wymaga wiele wysiłku, by poprawić przejrzystość i dostępność podstawowych informacji wyborczych publikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą i poszczególne delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Wprowadzenie zmian będzie korzystne dla obywateli, którzy przed wyborami powinni mieć ułatwiony dostęp do informacji. Dzięki niej będą mogli nie tylko głosować, ale również świadomie wybierać swoich przejrzystości.
 
 
Badanie przeprowadzone 14 i 15 września 2014 r., przeanalizowano 49 stron internetowych wszystkich Delegatur KBW. Zwrócono uwagę na następujące kwestie dotyczące wykazu zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego: ścieżkę dostępu do dokumentu, rodzaj i nazwę pliku, strukturę dokumentu.