Mam Prawo Wiedzieć na Slot Art Festival

Stowarzyszeniem 61 pojechaliśmy do Lubiąża (woj. dolnośląskie). Tam już po raz osiemnasty organizowano Slot ART Festiwal.

Na  SLOT pojechaliśmy, by promować nasz serwis, który jest częścią projektu "Mam prawo wiedzieć" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji im. Stefana Batorego, funduszu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Zobacz najnowsze