Marian Kowalski idzie po pełną władzę wykonawczą

– Chcę realnej władzy jak w Stanach Zjednoczonych – mówił 14 marca na swojej konwencji wyborczej Marian Kowalski, kandydat na prezydenta z ramienia Ruchu Narodowego.

W ten sposób oficjalnie zaczął ogólnopolską kampanię wyborczą. Odwoływał się do patriotyzmu. Głosił też hasła „Polska także dla Polaków” i „Gospodarka dla Polaków”.

Przeciw partiokracji

W swoim programie jednocześnie odrzuca obce wzorce i z nich czerpie. Jest zwolennikiem systemu prezydenckiego. – Zaproponuję zmiany w konstytucji gwarantujące realną władzę prezydenta jako głowy państwa i rządu na wzór amerykański. Zamiast ustawowego pomieszania kompetencji oraz praktycznej partiokracji i biurokracji – osobista odpowiedzialność głowy państwa. Prezydent nie ma stać pod żyrandolem, ale sprawować pełną władzę wykonawczą – mówił Kowalski.

W programie podkreśla, że zapewni Polakom pracę i „polską ziemię i handel w polskich rękach”. Twierdzi, że nie pozwoli na „panoszenie się obcych”, ale będzie wspierał polską przedsiębiorczość – przez niższe i prostsze podatki, gwarancje bezpieczeństwa podatnika, przesunięcie ciężarów podatkowych na korporacje zagraniczne, zablokowanie wyprowadzania nieopodatkowanych zysków za granicę, a także polonizację sektora bankowego.

Zaszczepić bojowego ducha

Kandydat Ruchu Narodowego nie kryje niechęci do Unii Europejskiej. Uważa ją za „nieudolny twór polityczny” i deklaruje, że jako prezydent odmówi podpisania każdego aktu prawnego wymierzonego w polską suwerenność oraz będzie dążył do wypowiedzenia traktatu lizbońskiego i unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.

Kowalski odnosi się do kwestii bezpieczeństwa Polski. Chce, by wrogowie kraju bali się polskiej potęgi i mocy. Proponuje zatem połączenie armii zawodowej z przeszkoleniem wojskowym wszystkich obywateli i powszechną obroną terytorialną na wzór szwajcarski. Ma nadzieję na zaszczepienie bojowego ducha u młodego pokolenia. Zamierza dopilnować dozbrojenia polskiej armii, budowy strzelnic sportowych w każdym powiecie oraz stworzenia warunków prawnych pod przeszkolenie wojskowe obywateli i pod powszechną obronę terytorialną.

Kowalski obiecuje poważną debatę nad celami polskiej edukacji w imię rozwoju i przyszłości Polaków.

Narodowiec od Sierakowskiej. Biografia Mariana Kowalskiego

Marian Kowalski urodził się 15 sierpnia 1964 r. w Lublinie. Uczęszczał do Liceum im. Stanisława Staszica, z którego został usunięty za związanie się z kręgami kontrkulturowymi. Wychowawczynią Kowalskiego była Izabela Sierakowska, późniejsza posłanka SLD.

Podjął pracę w sklepie rodziców. Po śmierci ojca zaczął prowadzić sklep samodzielnie. Miał wtedy 19 lat. Od 16 roku życia uprawia kulturystykę i trójbój siłowy. Z prowadzenia sklepu utrzymywał się do 2002 r. Przez ostatnie dziesięć lat pracował jako instruktor sportowy, trener personalny i ochroniarz w klubach nocnych.

W 1992 r. dołączył do antykomunistycznego Ruchu Trzeciej Rzeczpospolitej i objął szefostwo regionu lubelskiego. W 1993 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej, w której działał przez kilkanaście lat. W połowie lat 90. założył Komitet Obrony Kupców i Rzemieślników, który wywalczył obniżkę opłat miejskich dla małych firm. W latach 2004–2007 był ławnikiem sądu rejonowego w Lublinie.

Prezydent ma prawo rozwiązać Sejm i rozpędzić posłów. Musi tylko ustalić, dla kogo oni pracują, nazbierać haków – mówi kandydat na prezydenta Marian Kowalski w rozmowie z MamPrawoWiedziec.pl

Posted by MamPrawoWiedziec.pl on 24 kwietnia 2015

Po 10 kwietnia 2010 r. współorganizował lubelskie obchody upamiętniające katastrofę smoleńską. W tym samym roku związał się z Obozem Narodowo-Radykalnym i został jego rzecznikiem prasowym. W 2012 r. prowadził wielotysięczny lubelski Marsz w obronie Telewizji Trwam, a także współorganizował Marsze Niepodległości.

Od stycznia 2013 r. współtworzył Radę Decyzyjną Ruchu Narodowego. W latach 2006 i 2014 kandydował na prezydenta Lublina. W maju 2014 r. wydał drukiem zbiór felietonów z lat 2005 – 2013 pod tytułem „Okiem narodowca”.

Łap za słówka kandydatów! – obietnice wyborcze Mariana Kowalskiego


Zobacz najnowsze