Na 79. posiedzeniu Sejmu ustawa okołobudżetowa, sprawy rolników i przedsiębiorców

Posłowie będą obradować nad tzw. ustawą okołobudżetową, zmianami w rolnictwie ekologicznym, udogodnieniami dla rolników i przedsiębiorców oraz zmianami w zasadach wystawiania zaświadczeń zdrowotnych i korzystania z urlopów rodzicielskich. W piątek złoży ślubowanie posłanka Ewa Czeszejko-Sochacka, która obejmie mandat po Donaldzie Tusku.

 
Rząd przygotował uproszczenia w prawie regulującym rolnictwo ekologiczne. Zmiany dotyczą ułatwień dla rolników, prowadzących gospodarstwa ekologiczne, a także uproszczeń w prowadzeniu procedur przez jednostki certyfikujące oraz organy administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Projekt opiniuje komisja rolnictwa i rozwoju wsi.
 
Projekt zmian w prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wprowadzający towar do sprzedaży konsumenckiej w Polsce nie będzie musiał umieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Na produktach będzie musiał umieścić m.in. nazwę towaru, dane importera lub producenta. Nad projektem obradowała już komisja gospodarki.
 
Rząd przygotował zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zamiast papierowych L4 wprowadzane zostaną ich elektroniczne odpowiedniki. Ułatwi to procedurę uzyskania tego dokumentu i przekazania go na ręce pracodawcy.  Projekt wprowadza także możliwość przejęcia świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka w sytuacji, kiedy korzystająca z urlopu matka umiera, porzuca dziecko lub zostaje ubezwłasnowolniona.
 
Posłowie SLD postulują wprowadzenie dwóch dodatkowych progów podatkowych (15 i 50 %) oprócz istniejących obecnie 18 i 32%. Bez zmian pozostanie wysokość kosztów uzyskania przychodów osób zatrudnionych na etacie oraz m.in. w spółdzielniach pracy i pracujących chałupniczo. W myśl projektu nie zmieni się kwota wolna od podatku – wynosi ona obecnie 3.091 zł.
 
MamPrawoWiedziec.pl. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Fundacji Batorego.

Zobacz najnowsze