Nowe prawa w tym tygodniu (13 - 19 sierpnia 2018 r.)

Szerokie uprawnienia dla inspektorów ochrony środowiska i nowe wymagania dla NGO-sów zajmujących się pomocą prawną.

#częściowo weszło w czwartek, 16 sierpnia

  • Organizacje pozarządowe, które będą prowadzić nieodpłatną pomoc prawną w 2019 r. zostaną wyłonione w konkursie ofert do 15 grudnia 2018 r. W skład komisji może wchodzić dodatkowo wojewoda. Organizacja musi spełnić dwa nowe warunki: przestrzegać zasad etyki oraz „opracować i stosować standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

#częściowo wchodzi w sobotę, 18 sierpnia

  • Mandaty karne (np. dla kierowcy za transport towaru bez uprawnień) nakładane przez inspektorów drogowych powinny być wpłacane na wyodrębniony rachunek bankowy (np. za używanie tachografu do pomiaru pracy kierowcy bez homologacji).

  • Kary pieniężne nakładane przez inne organy (np. kara za używanie tachografu do pomiaru pracy kierowcy bez homologacji, nakładana przez Okręgowy Urząd Miar) powinny być wpłacane na rachunek odpowiedniej jednostki organizacyjnej inspektoratu (np. delegatury).

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Poszerzono kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ). Będzie ścigać przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku określone w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń oraz w ustawie o odpadach. Może także wnosić akty oskarżenia.

  • IOŚ przy podejrzeniu popełnienia przestępstwa środowiskowego (np. jeśli ktoś złoży skargę) może m.in. przeprowadzać kontrole interwencyjne bez uprzedzenia.

  • Inspektorzy będą mogli kontrolować wysypiska oraz samochody, którymi przewożone są odpady. Podczas kontroli będą mogli korzystać ze wsparcia innych służb (np. policji) oraz specjalistycznego sprzętu (np. dronów). Mogą także np. zabezpieczać dowody, przesłuchiwać podejrzanych czy przeszukiwać pojazdy.

  • Za utrudnianie lub uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli przez IOŚ grozi kara od od 10 tys. do 100 tys. zł.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie