Nowe prawa w tym tygodniu (23 - 29 lipca 2018 r.)

Nowe wymagania dla rolników uprawiających GMO oraz fundusz, który wesprze rozwój ekologicznych paliw alternatywnych.

#wchodzi w czwartek, 26 lipca
  • Gmina Ostrowice w woj. zachodniopomorskim z dniem 1 stycznia 2019 r. zostanie zlikwidowana na mocy rozporządzenia ministra.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

#wchodzi w sobotę, 28 lipca
  • Rolnik, który chce rozpocząć uprawę GMO i wpisać ją do rejestru, musi mieć zgodę właścicieli wszystkich nieruchomości w promieniu 30 km od granic swojej działki. Uprawa musi znajdować się min. 30 km od najbliższych ustanowionych form ochrony przyrody.

  • Rolnik musi mieć dokumentację poświadczającą, że uprawa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz opinie wydane przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa.

  • Za kontrolę prowadzenia upraw GMO odpowiada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Minister środowiska razem z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi opracują roczny plan kontroli.

  • Ustawa dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy unijnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

Głosowanie

  • Powstał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki z funduszu mają być przeznaczane (np. w postaci dotacji, pożyczek) m.in. na inwestycje i projekty związane z wytwarzaniem paliw odnawialnych oraz elektromobilnością.

  • Rady gmin o liczbie powyżej 100 tys. mieszkańców mogą ustanawiać strefy czystego transportu. W okresie przejściowym do 3 lat rady gmin mogą dopuścić wjazd pojazdów zakazanych do takich stref od godz. 9.00 do 17.00 za opłatą max. 2,50 zł za godzinę.

  • Ustawa dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy unijnej.

Ścieżka prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Zobacz najnowsze