Nowe prawa w tym tygodniu (27 marca - 2 kwietnia)

Kto znajdzie pracę w nowym systemie oświaty, kto będzie mógł demonstrować?

#1 wchodzi w sobotę, 1 kwietnia: Pierwszeństwo do obsadzenia wolnych miejsc pracy w szkołach będą mieli m.in. ci nauczyciele, którzy zostali zwolnieni w wyniku likwidacji gimnazjów. Zmianę wynika z 224. artykułu ustawy wprowadzającej nowe Prawo oświatowe.

14 grudnia 2016 r. za ustawą głosowało 224 posłów PiS, troje posłów tworzących koło Wolni i Solidarni i dwóch niezrzeszonych.

Ścieżka prac nad ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Głosowanie nad ustawą

#2 wchodzi w niedzielę, 2 kwietnia: Sejm wprowadził nową kategorię zgromadzeń – zgromadzenia cykliczne (odbywają się co najmniej cztery razy w roku lub corocznie w dniu święta państwowego; mają w szczególności czcić „doniosłe i istotne dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzenia”).

Zgromadzenia cykliczne będą miały pierwszeństwo przed innymi zgromadzeniami. Co to znaczy w praktyce? Jeśli w tym samym dniu i w odległości nie mniejszej niż 100 metrów zostaną zgłoszone dwa zgromadzenia, wojewoda wyda zgodę na wybór miejsca i czasu organizatorom wydarzenia cyklicznego.

Głosowanie nad nowelizacją odbyło się 13 grudnia 2016 roku. Poparli ją prawie wszyscy posłowie PiS (dwóch zagłosowało przeciw: Jacek Bogucki i Kazimierz Smoliński), troje posłów tworzących koło Wolni i Solidarni, jeden poseł Kukiz’15 i jeden niezrzeszony.

Ścieżka prac nad ustawą Prawo o zgromadzeniach
Głosowanie nad ustawą

Zobacz najnowsze