Nowe prawa w tym tygodniu (9 - 15 października 2017 r.)

Ile pieniędzy przeznaczył rząd na rekompensaty dla hodowców świń zagrożonych afrykańskim pomorem?

#wchodzi w niedzielę, 15 września

Więcej pieniędzy z budżetu państwa trafi do rolników, którzy hodują świnie na terenach zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF). — Chcielibyśmy zachęcić rolników do tego, żeby zrezygnowali z chowu świń, jeżeli nie są w stanie zapewnić warunków bioasekuracji — uzasadniała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ewa Lach.

Bioasekuracja to m.in. zabezpieczenie ogrodzeniem, przeprowadzanie dezynsekcji, prowadzenie rejestru osób i pojazdów znajdujących się na terenie gospodarstwa. Rolnicy, którzy nie mogą wprowadzić koniecznych zmian, składają oświadczenie do powiatowego lekarza weterynarii. Lekarz po przeprowadzeniu kontroli wydaje nakaz zabicia lub uboju świń oraz wstrzymania ich hodowli do końca przyszłego roku.

Na rekompensaty za wstrzymanie hodowli przeznaczono w tym oraz w przyszłym roku po 8 mln zł (wcześniej było to 3 mln 658 tys. zł). Na odszkodowania należne za zabicie lub ubój zwierzęcia przeznaczono ok. 21,5 mln zł (zamiast wcześniejszych 7 mln zł). Rolnik otrzyma 538 zł za każdą zabitą świnię oraz dodatkowo rekompensatę za wstrzymanie hodowli na rok (150 zł od świni).

Ścieżka prac nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

Głosowanie nad ustawą