Obywatelski Monitoring Kandydatów na Prokuratora Generalnego

Już wkrótce dokonany zostanie pierwszy wybór Prokuratora Generalnego.

Z dniem 31 marca 2010 nastąpi bowiem rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Od 31 marca 1990 funkcję Prokuratora Generalnego sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości.

Prokuratora Generalnego powoła Prezydent spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. Kadencja Prokuratora Generalnego będzie trwała sześć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania.

Od grudnia 2009 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju podjęły inicjatywę przeprowadzenia programu „Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na Prokuratora Generalnego”.

„W naszym przekonaniu – piszą na stronie internetowej koordynatorzy - proces wyboru odpowiedniej kandydatury na ten urząd powinien przebiegać w sposób w pełni przejrzysty oraz dokonać się w oparciu o obiektywną ocenę kwalifikacji zgłoszonych kandydatów.

Chcielibyśmy także umożliwić aktywny udział w debacie publicznej na ten temat różnym środowiskom, w tym organizacjom pozarządowym zajmującym się problematyką prawną”.

Obecnie Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza wysłuchania publiczne kandydatów i kandydatek na Prokuratora Generalnego.

Jednocześnie w ramach OMKPG gromadzone są dokładne informacje o kandydatach. Między innymi poprzez wypełnianie kwestionariusza, który został rozesłany do wszystkich kandydatów i kandydatek.

61 zachęca do zapoznania się ze wszystkimi kandydaturami. My też chcemy, by Prokuratorem został najlepszy kandydat. Albo kandydatka.

Zobacz najnowsze