Od szeregowej posłanki po liderkę koła. Jak pracuje posłanka Agnieszka Ścigaj?

Agnieszka Ścigaj jest w Sejmie drugą kadencję. Po raz pierwszy posłanką została w 2015 r., startowała z list Kukiz’15.

Sukces wyborczy powtórzyła w 2019 r. – kandydowała wtedy z komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego (z którego startowali politycy związani z Pawłem Kukizem). Do 28 listopada 2020 r. działała w klubie Koalicja Polska. Po zakończeniu współpracy między koalicjantami: PSL i Kukiz’15, nie przeszła do koła utworzonego przez Pawła Kukiza (Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia) i zdecydowała się na pełnienie mandatu jako posłanka niezależna.Kilka miesięcy później, pod koniec kwietnia 2021 r., zjednoczyła siły z dawnym klubowym kolegą Pawłem Szramką oraz Andrzejem Sośnierzem (wcześniej w klubie PiS), z którymi założyła koło Polskie Sprawy. Agnieszka Ścigaj została przewodniczącą koła.

W obecnej kadencji Sejmu Ścigaj uczestniczyła w 3187 z 3527 głosowań, co daje 90,36 proc. To mniej niż wynosi średnia uczestnictwa w głosowaniach dla wszystkich parlamentarzystów - 97,3 proc.

Od początku IX kadencji posłanka Ścigaj 22 razy zabrała głos na posiedzeniach parlamentarnych. Pięciokrotnie prezentowała stanowiska klubu Koalicja Polska (PSL-Kukiz’15), a raz koła Polskie Sprawy do projektów ustaw lub nowelizacji tychże. Na forum Sejmu Agnieszka Ścigaj wypowiadała się przede wszystkim na tematy związane z polityką społeczną i rynkiem pracy.

Agnieszka Ścigaj jest wiceprzewodniczącą komisji polityki społecznej i rodziny, 

należy także do dwóch stałych podkomisji: ds. osób niepełnosprawnych i ds. rynku pracy. Do maja 2021 r. pracowała także w komisjach: gospodarki i rozwoju oraz polityki senioralnej. Przestała być ich członkinią ze względu na ograniczenie liczby komisji w których członków mogą mieć poszczególne kluby i koła poselskie.

Zobacz najnowsze

Ścigaj jest wiceprzewodniczącą Polsko-Słoweńskiej grupy parlamentarnej, angażuje się w prace 9 zespołów parlamentarnych – przede wszystkim tych, których tematyka jest związana z obszarem polityki społecznej (np. zespół ds. opieki nad osobami niesamodzielnymi, zespół ds. osób z niepełnosprawnościami). Kieruje pracami założonego na początku 2020 r. parlamentarnego zespołu na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu (do tej pory odbyło się tylko jedno, organizacyjne posiedzenie tego gremium). Agnieszka Ścigaj pełni funkcję sekretarza parlamentarnego zespołu ds. Pielęgniarek, Położnych i Pracowników Opieki Zdrowotnej. 9 czerwca 2021 r. zespół ten zajął  się projektem nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Posłanka Ścigaj złożyła w IX kadencji 62 interpelacje, którym nadano bieg, w tym także interpelację wspólną z politykami i polityczkami KO i Lewicy w sprawie zmiany prawnej definicji gwałtu. Najwięcej, bo 20 interpelacji, skierowała do ministra zdrowia, w tym np. interpelacje:

  • w sprawie braku szczegółowych uzasadnień merytorycznych do decyzji refundacyjnych leków innowacyjnych
  • w sprawie finansowania hospicjów dla dzieci w Polsce
  • w sprawie zmniejszenia kwoty na refundację leków w 2021 r.

Agnieszka Ścigaj podpisała się pod 23 przedłożeniami poselskimi (pod 16 projektami ustaw, pięcioma – uchwał i dwoma zgłoszenia kandydatów: na stanowisko wicemarszałka Sejmu RP, Piotra Zgorzelskiego oraz ponadpartyjnym zgłoszeniem na stanowisko RPO, Marcina Wiącka). Na przykładzie posłanki Agnieszki Ścigaj widać, że opuszczenie struktur większego klubu (Koalicja Polska) miało przełożenie na mniejszą liczbę podpisów pod poselskimi projektami ustaw. Jest tak dlatego, że do złożenia projektu ustawy potrzebna jest grupa 15 posłów/posłanek lub komisja sejmowa (art 32 ust. 2 regulaminu sejmu), zaś koła poselskie liczą od 3 do 14 parlamentarzystów/tek (art. 8 ust. 2-3 regulaminu sejmu). Jako przewodnicząca koła Koalicja Polska Agnieszka Ścigaj podpisała się pod dwoma projektami: uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz i zgłoszeniem Marcina Wiącka na RPO.

Do listopada 2020 r. Agnieszka Ścigaj była posłanką zawodową. Między styczniem a październikiem zarobiła 104 660,91 zł (uposażenie poselskie). 

Od listopada 2020 r. pracuje jako dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. Jej zarobki w OPS w listopadzie i grudniu 2020 r. wyniosły 15 364,38 zł.