Okręgi, które nie wprowadzają w błąd

Zwróciliśmy uwagę Państwowej Komisji Wyborczej, że na stronie wizualizacji wyborów do Senatu nie ma informacji, jaki obszar obejmuje dany okręg. Są one określane tylko przez siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej. Stąd też mamy trzy różne okręgi z nazwą „Katowice”, z których tylko jeden obejmuje miasto.

PKW odpowiedziała, że uwzględni naszą uwagę w wyborach w 2015 r.

Treść naszego maila:

Szanowni Państwo,

piszę z postulatem uściślenia informacji o obszarze okręgów w wyborach do Senatu. Przy obecnym sposobie wyświetlania danych użytkownik może niechcący być wprowadzony w błąd.

Przykładowo: istnieją trzy okręgi 74, 75 i 80, które lokalizowane są po nazwie "OKW Katowice" i tylko okręg 80 odnosi się rzeczywiście do Katowic.

Na stronie z wizualizacją wyników (np. http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/snt-75.html) jako jedyną "lokalizującą" informację można znaleźć nazwę "OKW Katowice". Wyświetlana jest wprawdzie mapa, ale przy tym rozdrobnieniu okręgów, nie dostarcza ona wyjaśnienia.

Choć nazwa informuje tylko o siedzibie komisji, to dla przeciętnego użytkownika wskazuje ona mylnie obszar okręgu, gdyż nie ma żadnej innej informacji, jakie rzeczywiście miasta i/lub powiaty dany okręg obejmuje.

Stąd też postuluję, by na podstronach okręgów senackich, prócz numeru i siedziby, podawać dodatkowo obszar danego okręgu.


Odpowiedź (szybka!) Państwowej Komisji Wyborczej: