Organy wyborcze i sądownicze a niezależność wyborów w Polsce - analiza Instytutu Spraw Publicznych

Zbliżający się cykl wyborów parlamentarnych, samorządowych, europejskich i prezydenckich skłania do bliższego przyjrzenia się nowym zagrożeniom dla uczciwości tych procesów, które wynikają z jednej strony ze zmian prawnych wprowadzanych od 2015 roku, a z drugiej – z ogólnych niedociągnięć w funkcjonowaniu systemu wyborczego w Polsce.

Obowiązujący model funkcjonowania prawa wyborczego, szczególnie takie kwestie, jak niezależność sądownictwa w zakresie stwierdzania ważności wyborów i rozpatrywania protestów wyborczych, skład i sposób wyłaniania członków Państwowej Komisji Wyborczej czy status i zakres obowiązków komisarzy wyborczych, to przykłady elementów systemu, które mogą mieć kluczowy wpływ na niezależność procesu wyborczego w kraju.

Zwiększające się upolitycznienie poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzanie, nadzorowanie i finalną walidację wyborów sprawia, że cały system podatny jest na działania zagrażające bezstronności ostatecznego wyniku.

Z tego powodu w niniejszej analizie skupiono się na funkcjonowaniu organów wyborczych i sądowniczych w kraju w odniesieniu do procesu wyborczego oraz na identyfikacji zagrożeń dla niezawisłości ich działania, które mogą wpływać na niezależność nadchodzących wyborów.

Zobacz najnowsze

Całość analizy autorstwa Soni Horonziak dla Instytutu Spraw Publicznych jest dostępna do pobrania tutaj.