PE: 1,8 mld euro pożyczki dla Ukrainy?

Podsumowanie ostatniego szczytu Rady Europejskiej, prawo podatkowe, zamach w Tunezji i problemy europejskich przewoźników to główne tematy minisesji PE w Brukseli (25 marca).

Na środowym posiedzeniu posłowie zadecydują, czy poprą projekt Komisji Europejskiej przyznający Ukrainie 1,8 mld euro w ramach pomocy. Ta średnioterminowa pożyczka miałaby wspomóc kraj w wychodzeniu z kryzysu ekonomicznego. Jak czytamy w projekcie rezolucji, „proces wprowadzania reform na Ukrainie skomplikował się w wyniku nieustającego konfliktu zbrojnego na wschodzie, niewypowiedzianej wojny hybrydowej i ograniczeń handlowych ze strony Rosji oraz eskalacji sporu gazowego pomiędzy obydwoma krajami”.

Przed przekazaniem pieniędzy Ukraina musi podpisać zobowiązanie do przeprowadzenia reform gospodarczych i administracyjnych.

Rada zgodna co do strategii energetycznej

Szefowie trzech najważniejszych organów Unii Europejskiej – Rady, Komisji i Parlamentu – będą debatować z posłami na temat energii, polityki sąsiedztwa i strefy euro.

Donald Tusk, Jean-Claud Juncker i Martin Schulz przedstawią rezultaty ostatniego szczytu Unii (19–20 marca) w Brukseli. Szefowie rządów zaakceptowali na nim strategię Komisji dotyczącą unii energetycznej. Opiera się ona na pięciu filarach: bezpieczeństwie energetycznym, solidarności i zaufaniu; w pełni zintegrowanym europejskim rynku energii; efektywności energetycznej przyczyniającej się do ograniczenia popytu; dekarbonizacji gospodarki; badaniach naukowych, innowacjach i konkurencyjności.

Utrzymywanie sankcji wobec Rosji będzie uzależnione od przestrzegania przez nią porozumień mińskich.

Przejrzyste prawo podatkowe

Tematem debaty na sali plenarnej będzie pakiet o przejrzystości podatkowej zaproponowany przez Komisję. Państwa członkowskie miałyby informować się nawzajem o sposobie interpretacji przepisów podatkowych. Parlament przegłosuje także rezolucję dotyczącą rocznego sprawozdania podatkowego. Zakłada ona konieczność przeprowadzenia reform strukturalnych systemu podatkowego, co ma doprowadzić do wzrostu zatrudnienia i inwestycji.

Posłowie, wspólnie z szefową dyplomacji UE Federiką Mogherini, podejmą temat zeszłotygodniowego zamachu w muzeum w Tunezji. Do jego przeprowadzenia przyznało się Państwo Islamskie. Zginęło w nim m.in. trzech Polaków.

Które przepisy stosować?

W porządku obrad Parlamentu znajduje także odzwierciedlenie głośna ostatnio w Polsce sprawa ustanowienia przez Niemcy płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek poruszających się po ich kraju. Posłowie będą debatować nad tym, które przepisy należy stosować odnośnie do płacy kierowców: krajowe czy kraju przejazdowego. Parlamentarzyści zapytali Komisję, w jakim zakresie przepisy krajowe mogą odnosić się do transportu zagranicznego i jakie kroki Komisja zamierza przedsięwziąć w celu ochrony praw socjalnych poszkodowanych kierowców. W debacie weźmie udział komisarz ds. transportu Violeta Bulc. W transporcie drogowym w Unii jest zatrudnionych 5 mln osób.

Dzień pamięci o zagładzie romskiej

Posłowie wraz z reprezentantami Rady i Komisji będą rozmawiali o dyskryminacji i prześladowaniu ludności romskiej na terenie Unii. Warto zaznaczyć, że Romowie są najliczniejszą mniejszością etniczną UE, a spośród 10–12 mln europejskich Romów na jej terenie żyje 6 mln. Dyskusja ma miejsce w przeddzień Międzynarodowego Dnia Romów, przypadającego 8 kwietnia. Część deputowanych chce, aby 2 sierpnia stał się Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

Posiedzenie zacznie się o godzinie 15. Relację można obejrzeć tutaj.

Zobacz najnowsze