PE: Czy unijny plan poprawi sytuację imigrantów?

Według ONZ od początku roku na Morzu Śródziemnym zginęło 1,6 tys. imigrantów. M.in. o migracjach, bezpieczeństwie i środowisku będą rozmawiać europosłowie między 27 a 30 kwietnia.

 Europosłowie porozmawiają o sytuacji na Morzu Śródziemnym, a w ich debacie wezmą udział przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej – Donald Tusk i Jean-Cloude Juncker. Zajmą się m.in. dziesięciopunktowym planem działania przygotowanym przez komisarza ds. wewnętrznych Dimitrisa Avramopoulosa. Plan zakłada wzmocnienie wspólnych działań na Morzu Śródziemnym w ramach programów Triton i Posejdon oraz zapewnienie przez państwa członkowskie dostępu do odcisków palców przybyłych imigrantów.

Według raportu ONZ od początku roku na Morzu Śródziemnym zginęło blisko 1,6 tys. imigrantów.

Przedstawicielom Rady i Komisji zostaną zadane pytania o skuteczność i dostosowanie do obecnej sytuacji pakietu przepisów „Inteligentne granice”. Mają one służyć tworzeniu rejestru wjazdów i wyjazdów z Unii oraz rejestru osób podróżujących po jej terytorium. Przepisy wymierzone są w nielegalną imigrację; zakładają zbieranie informacji o osobach nielegalnie przedłużających pobyt. Posłowie nie są pewni, czy „Inteligentne granice” są wystarczającą metodą do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Drugim tematem dyskusji posłów z komisarzem Avramopoulosem będzie nowa europejska agenda bezpieczeństwa. Określa ona kluczowe priorytety i działania na rzecz bezpieczeństwa Europy w ciągu kolejnych 5 lat.

Posłowie będą debatować nad pomysłem utworzenia Prokuratury Europejskiej, który zrodził się w Komisji. Prokuratura miałaby się zajmować sprawami defraudacji środków unijnych i ścigać ich sprawców we współpracy z sądami krajowymi. Co roku w państwach członkowskich zgłaszane są podejrzenia nadużyć finansowych na średnią kwotę pół miliarda euro.

Miliard euro na walkę z bezrobociem wśród młodych już w tym roku?

Posłowie zagłosują nad tym, czy Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodych rozpocznie się już w tym roku. Aby tak się stało, potrzebne są zmiany w Europejskim Funduszu Społecznym, które uruchomią 30 proc. funduszy, czyli miliard euro, na rzecz wzrostu zatrudnienia ludzi młodych w Europie.

Unijna inicjatywa ma wspomóc te kraje, w których bezrobocie wśród młodzieży na poziomie regionalnym przekracza 25 proc. Łącznie wspartych ma być 650 tys. osób. Warto dodać, że na koniec 2014 r. liczba młodych bezrobotnych poniżej 25. roku życia wynosiła w Unii 5 mln.

Przeciw foliówkom

Posłowie zagłosują nad zaproponowanym przez Komisję planem zmniejszenia zużycia plastikowych toreb. Ma on duże znaczenie dla ochrony środowiska. Zgodnie z nowymi założeniami państwa członkowskie będą miały do wyboru: albo znacznie zmniejszą zużywanie plastikowych toreb (do poziomu 40 na osobę rocznie w 2025 r.) albo sprawią, że nie będą one rozdawane za darmo.

W 2010 r. przeciętny obywatel Unii zużył blisko 200 plastikowych toreb, z czego 90 proc. stanowiły foliówki z supermarketów. W tym samym roku na śmietnikach wylądowało ich ponad 8 mld.

Mniej gazów cieplarnianych

Posłowie będą także debatować nad zmniejszeniem produkcji biopaliw konwencjonalnych do maksymalnego poziomu 7 proc. w 2020 r. Powstał projekt regulacji, który ma zwiększyć ilość biopaliw nowej generacji, produkowanych z odpadów i glonów m.in. wodorostów. Do 2020 r. poziom użycia tych paliw w transporcie ma wynosić 10 proc. Ma się to przyczynić do ograniczenia gazów cieplarnianych, które powstają przy produkcji biopaliw konwencjonalnych z roślin uprawianych na gruntach rolnych.

Posłowie zdecydują o tym, czy statki korzystające z portów w Unii będą musiały poddawać się rocznym badaniom emisji dwutlenku węgla. Przepisy te miałyby zacząć działać od 2018 r. i niezależnie od bandery dotyczyć statków o pojemności przekraczającej 5 tys. ton brutto. Wyłączone są z nich kutry i okręty wojenne. Żegluga nie została do tej pory objęta planem redukcji emisji gazów cieplarnianych, a statki korzystające z portów unijnych są odpowiedzialne za 4 proc. ich światowej emisji.

Obowiązkowy system e-call. Strategia wobec alkoholu

Od końca marca 2018 r. we wszystkich nowych samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych obowiązkowo będzie montowany przyrząd automatycznie wykonujący telefon alarmowy do ośrodka ratownictwa w chwili wypadku samochodowego. Tzw. system e-call, będzie podawał dokładną lokalizację zdarzenia.

Europarlamentarzyści chcą, aby Komisja zaczęła prace nad nową strategią wobec alkoholu na lata 2016–2022. Producenci alkoholu byliby zobligowani do podawania wartości kalorycznej i składu alkoholu na etykietach. Nowa strategia ma zmniejszyć liczbę wypadków powodowanych przez picie tej używki oraz wzmocnić prewencję i terapię. Prawie 6 proc. wszystkich zgonów na świecie jest powodowanych przez alkohol. W grupie wiekowej 20–39 lat to aż 25 proc.

Polscy sprawozdawcy: rybołówstwo, prawo, edukacja i kultura

Jarosław Wałęsa (EPL, PO) będzie sprawozdawcą projektu dotyczącego wydłużeniu czasu wdrożenia przez rybaków przepisów o zakazie wrzucania niechcianej części połowu z powrotem do morza. Oprócz tego posłowie mają zagłosować nad wieloletnim planem połowu dorsza bałtyckiego, szprota i śledzia. Ma on zapobiec wyginięciu tych gatunków.

Krystyna Łybacka (S&D, SLD) przedstawi sprawozdanie z dalszego wdrażania procesu bolońskiego. Zauważa, że proces boloński przyniósł zwiększenie przejrzystości w szkolnictwie wyższym, jednak zwraca uwagę na wiele niedociągnięć m.in. zróżnicowany stan wprowadzenia procesu w krajach europejskich czy niewystarczające rozwiązania dotyczące uznawania kwalifikacji uzyskiwanych poza granicami kraju. Zobacz pełen tekst sprawozdania.

Swój raport dotyczący kina europejskiego w erze cyfrowej wygłosi Bogdan Wenta (EPL, PO). Zwraca on w nim uwagę na rolę i znacznie filmu europejskiego, apeluje do przemysłu filmowego, aby korzystał z nowych „kanałów dystrybucji’ w celu „zapewnienia widzom w całej Unii dostępu do coraz bogatszej oferty filmowej za pośrednictwem rosnącej liczby platform”. Postuluje również zapewnienie większej liczby filmów z napisami, by docierały do jak najszerszego grona odbiorców.

Andrzej Duda (EKR, PiS) będzie sprawozdawcą pięciu ustaw, w których odpowiadał za ujednolicenie aktów prawnych. Część z nich to dokumenty przeniesione z poprzednich posiedzeń.

Zobacz najnowsze