PE: Debata na szczycie o planach na 2015 r.

Debaty z Tuskiem i Mogherini, unijny plan prac na 2015 r., program prezydencji Łotwy i podsumowanie kończącej się prezydencji włoskiej – zaczyna się pierwsze w nowym roku posiedzenie Parlamentu Europejskiego (12–15 stycznia).

Aby upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, specjalne oświadczenie wygłosi przewodniczący PE Martin Schulz.

Po raz pierwszy od objęcia stanowiska na posiedzeniu plenarnym wystąpi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Weźmie udział w debacie z europosłami dotyczącej wyników grudniowego szczytu Unii. Jego uczestnicy zadecydowali o zainwestowaniu 315 mld euro w gospodarkę przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Parlament i Rada powinny do czerwca osiągnąć porozumienie, tak aby inwestycje mogły się zacząć w połowie 2015 r. W debacie ma uczestniczyć także przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Prezydencja Łotwy i plany dla Unii

Nowy Rok oznacza zmianę kraju przewodniczącego posiedzeniom Rady. We wtorek 13 stycznia zostanie podsumowana włoska prezydencja, przypadająca na drugą połowę 2014 r. Następnego dnia premier Łotwy porozmawia z posłami o priorytetach rozpoczętej 1 stycznia prezydencji jej kraju. To debiut Łotwy w przewodniczeniu posiedzeniom Rady. Głównymi tematami na najbliższe pół roku są: konkurencyjność, cyfryzacja i zaangażowanie Europy na scenie światowej (strona prezydencji).

Posłowie zagłosują nad przyjęciem programu pracy Komisji na najbliższy rok. Głównymi założeniami są: cyfryzacja rynku, uproszczenie zasad zakupu przez internet, budowanie unii energetycznej, uczciwsze podejście do podatków (zwalczanie oszustw podatkowych), opracowanie całościowego podejścia UE do spraw migracji oraz pogłębienie unii monetarnej i gospodarczej.

Zobacz krótki film o agendzie działań KE i PE na 2015 r. (w lewym dolnym rogu można przełączyć napisy na język polski).

GMO, wolność mediów, przemyt ludzi

Oprócz tego podczas posiedzenia europosłowie będą głosować nad nowymi przepisami, które pozwoliłyby państwom członkowskim ograniczyć uprawę produktów modyfikowanych genetycznie bądź jej zabronić. Państwa będą mogły tłumaczyć zakaz m.in. planami zagospodarowania miejskiego lub celami polityki rolnej.

W związku z falą aresztowań dziennikarzy w Turcji posłowie będą głosować nad uchwaleniem rezolucji w sprawie wolności prasy i mediów w tym kraju. Podczas debaty w grudniu europosłowie stanowczo sprzeciwiali się łamaniu prawa do wolności słowa jako elementarnego prawa człowieka. Posłowie mają omówić i przyjąć sprawozdanie z działania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Emily O’Reilly w 2013 r. Sprawozdawcą jest Jarosław Wałęsa (EPL, PO) reprezentujący parlamentarną Komisję Petycji.

Na posiedzenie stawi się szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini i weźmie udział w debacie o kierunkach unijnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Rozmowy będą dotyczyły sytuacji w Libii, Egipcie i na Ukrainie.

Po raz kolejny na salę plenarną wraca problem przemytu ludzi w basenie Morza Śródziemnego. Posłowie będą rozmawiać z komisarzem do spraw migracji i spraw wewnętrznych Dimitrisem Avramopoulosem. W rezolucji z 17 grudnia dotyczącej migracji posłowie stwierdzili, że należy wprowadzić surowe sankcje przeciwko przemytnikom. Chcą także przeanalizować wykorzystanie funduszy państw na walkę z przemytem.

Transmisja online sesji plenarnej zacznie się w poniedziałek 12 stycznia o godzinie 17.

Zobacz najnowsze