PE: Głosowanie w sprawie więzień CIA w środę

Eurodeputowani będą rozmawiać o zwiększeniu bezpieczeństwa i walce z terroryzmem. Przygotowują się do unijnego szczytu.

Głównymi tematami posiedzenia 9–12 lutego będą prawdopodobnie unijny wykaz danych o pasażerach, wzmocnienie kontroli na granicach w strefie Schengen i przeciwdziałanie radykalizmom.

Posłowie mają zagłosować nad rezolucją odnoszącą się do informacji ujawnionych przez Senat Stanów Zjednoczonych o torturowaniu zatrzymanych przez CIA oraz o potwierdzonej roli państw członkowskich Unii w tych działaniach. W PE powstała tymczasowa komisja śledcza do zbadania udziału członków Wspólnoty w pomocy amerykańskiej agencji wywiadowczej.

Warto przypomnieć, że debata na ten temat odbyła się już w grudniu, a głos zabierali także polscy eurodeputowani. Zdzisław Krasnodębski (EKR, PiS) mówił o „kwestii zaufania między sojusznikami” i „niewykazaniu [przez CIA] szacunku dla polskiego prawa”. Janusz Korwin- Mikke (KORWiN, niezrzeszony) poparł ideę powołania komisji, mówiąc, że „Rząd Polski przemilczał to wszystko i cały czas zaprzecza, że przeprowadzane były tortury”. Michał Boni (EPL, PO) powiedział natomiast, że „polskie władze zgodziły się na stacjonowanie więzień CIA dla podejrzanych o terroryzm, jednak nie na stosowanie tortur”.

Na posiedzeniu pojawi się przedstawiciel prezydencji Łotwy oraz Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Przedstawią oni propozycje związane z „planem ramowym UE na rzecz demokracji, rządów prawa oraz praw podstawowych”. Ma on na celu zwiększenie możliwości kontroli i oceny, czy państwa członkowskie wypełniają postanowienia kopenhaskie (dotyczą one standardów, które muszą spełnić państwa ubiegające się o przyłączenie do Wspólnoty, a dotyczą kwestii szeroko związanych z pojęciem demokracji, np. wolności słowa). Obecnie nie istnieje system regularnego sprawdzania ich realizacji.

Prawa konsumentów: znakowanie mięsa i tańsze leki

Posłowie będą debatować nad rezolucją dotyczącą oznaczania kraju pochodzenia mięsa zawartego w przetworzonej żywności. Według badań własnych Komisji informacji tej chce 90 proc. konsumentów.

Do poglądu, który mówi, że europejscy pacjenci mają ograniczony dostęp do innowacyjnych leków przez ich wysokie ceny, odniosą się przedstawiciele Rady i Komisji w debacie z posłami. Ci ostatni uważają, że konieczne jest zwiększenie przejrzystości ustalania cen leków, zwłaszcza w kontekście cięć budżetowych w krajowych systemach opieki zdrowotnej.

Walka z przestępczością

Posłowie wysłuchają sprawozdania za rok 2013 dotyczącego ochrony finansowej interesów UE i zwalczania nadużyć. W raporcie mowa jest m.in. o 1609 oszustwach na kwotę 309 mln euro ze środków unijnych w 2013 r.

Kolejne sprawozdanie przedstawione na sesji będzie dotyczyło wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Organy kraju, w którym zostało popełnione przestępstwo przez obcokrajowca, nie mają dostępu do jego danych i nie mogą wysłać zawiadomienia o karze. Tymczasem analiza danych dotyczących wykroczeń i przestępstw drogowych w Unii pokazała, że odsetek nierezydentów popełniających przestępstwa i wykroczenia jest wyższy niż odsetek obywateli danego kraju, zwłaszcza w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości.

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE i konwencja haska

Zgodnie z tzw. konwencją z Jaunde przedstawiciele 77 zrzeszonych państw Afryki, Karaibów i regionu Pacyfiku spotykają się dwa razy w roku na trwające tydzień wspólne posiedzenie z parlamentarzystami z Unii. Posłowie będą debatować nad sprawozdaniem z tegorocznych posiedzeń: majowego w Brukseli i listopadowego w Addis Abebie w Etiopii. Rozmowy dotyczyły m.in. epidemii wirusa Ebola czy ekspansji terroryzmu w Afryce.

Eurodeputowani będą debatować nad włączeniem nowych państw do konwencji haskiej – z Europy: Rosji, Albanii i Andory, a z pozostałych kontynentów: Armenii, Maroka, Gabonu, Republiki Seszeli i Singapuru. Konwencja haska z 1980 r. dotyczy porozumienia państw w sprawie uprowadzenia dzieci. Gwarantuje ona prawo domagania się powrotu dziecka (do 16 roku życia) do kraju, z którego zostało ono uprowadzone.

140 mln obrzezanych kobiet

Posłowie zajmą się również kwestią okaleczania kobiecych narządów płciowych. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca uwagę, że w komunikacie dotyczącym tej kwestii z 25 listopada 2013 r. Komisja przyjęła całościowe i przekrojowe podejście do eliminacji tego zjawiska. Wymienia się w nim jednak tylko działania, a nie określa się terminów. Według danych WHO na świecie żyje około 140 mln obrzezanych kobiet, z czego ponad 90 mln w Afryce. W takich krajach jak Somalia, Gwinea czy Egipt odsetek okaleczonych kobiet przekracza aż 90 proc. Szacuje się, że na terenie Unii żyje ich co najmniej pół miliona.

Andrzej Duda (EKR, PiS), który należy do Komisji Prawa, złoży sprawozdanie z jej prac nad ujednoliceniem jedenastu aktów prawnych. Dotyczą one m.in. układu stowarzyszeniowego z Czarnogórą, reguł przywozu i wywozu, środków ochronnych dotyczących umów z Islandią, zachowań antydumpingowych czy przywozu do Unii produktów rolnych z Turcji.

Początek transmisji o 17.

Zobacz najnowsze