PE: inwestycje dla rolnictwa wokół Morza Śródziemnego

Przyszłość Unii, współpraca z państwami arabskimi, ochrona praw użytkowników internetu. Rozpoczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego 12-15 czerwca.

Przyszłość UE

Parlament Europejski rozpoczyna debatę nad unijnym wieloletnim budżetem po 2020 r. W poniedziałek, 12 czerwca, sprawozdania przedstawią Kerstin Westphal (S&D, Niemcy), Daniel Buda (EPP, Rumunia) i Iskra Mihaylova (ALDE, Bułgaria). Posłowie obawiają się konsekwencji Brexitu i kryzysu migracyjnego, które wpłyną na kurczenie się unijnego budżetu. Chcieliby uniknąć cięć na unijną politykę spójności, służącą wyrównywaniu poziomu życia w państwach wspólnoty.

– Po wystąpieniu z UE Wielka Brytania nie będzie się już dokładać do budżetu UE, a liczba zadań, które trzeba sfinansować nie zmaleje. Aby załatać tę dziurę państwa członkowskie będę musiały albo więcej wpłacać, albo pogodzić się z cięciami wydatków w takich obszarach jak rolnictwo i polityka spójności – mówi dla MamPrawoWiedziec.pl opiniodawca sprawozdań z ramienia komisji budżetowej poseł Jan Olbrycht (PO, EPP). – Stanowisko w tej sprawie będzie musiał zająć polski rząd. Dotacje na politykę spójności i dopłaty dla rolników to są pieniądze, z których korzystają Polacy – dodaje Olbrycht.

Równolegle z Parlamentem na temat budżetu wypowie się Komisja Europejska. Jeszcze w czerwcu komisarze do spraw budżetu Günther Oettinger oraz odpowiedzialna za rozwój regionalny Corina Cretu przedstawią kolejny tzw. reflection paper na temat przyszłości finansowania UE. Jest to jeden z dokumentów przygotowywanych na podstawie Białej Księgi Przyszłości Europy (powstał już m.in. na temat spraw socjalnych, o czym więcej pisaliśmy tutaj). Po publikacji propozycji KE Parlament będzie kontynuował debatę o zmianach w polityce spójności.

Dostęp do wody i rozwój rolnictwa w krajach śródziemnomorskich

Sofia Sakarova (GUE/ NGL, Rumunia) przedstawi sprawozdanie dotyczące partnerstwa w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA).

PRIMA określa reguły współpracy w obszarze rolnictwa, bezpieczeństwa żywności oraz dostępu do wody, ma służyć rozwojowi badań naukowych i inwestycji, m.in. w infrastrukturę nawadniającą i odnawialne źródła energii. Do porozumienia chce przystąpić 11 państw Unii i 6 krajów spoza: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja i Turcja.

Posłowie będą dyskutować poprawki do projektu PRIMA zgłoszone przez europosłów. Ich celem jest wzmocnienie zapisów dotyczących działań na rzecz zwiększenia dostępu do wody. Na konieczność zapobiegania niedostatkom wody w regionie zwrócił uwagę poseł opiniodawca Francesc Gambús (EPP, Hiszpania): „Ubóstwo wodne dotyka 180 mln ludzi w basenie Morza Śródziemnego, co ma negatywny wpływ na zdrowie i stabilność społeczeństw po obu stronach morza. Dlatego dobrze by było, gdyby inicjatywa PRIMA została jak najszybciej podjęta i wzmocniona.”

PRIMA ma zacząć funkcjonować w 2018 r., po przyjęciu projektu przez Parlament i Radę UE. Unia wniesie do partnerstwa 220 mln euro z programu ramowego „Horyzont 2020”.

Równe emerytury dla kobiet i mężczyzn

W poniedziałek posłowie zajmą się również sprawozdaniem  Constance Le Grip (EPP, Francja), członkini komisji praw kobiet i równouprawnienia. Posłanka postuluje podjęcie działań na rzecz zniwelowania różnic w emeryturach kobiet i mężczyzn w Europie. Różnice wynoszą ok. 40 proc. na korzyść mężczyzn.

Sprawozdanie nie odnosi się do projektu prawa, zwraca jedynie uwagę na problem, którym powinna, zdaniem sprawozdawczyni, zająć się Komisja Europejska. Głosowanie nad propozycją odbędzie się we wtorek.

Zagrożenie w rolnictwie

We wtorek Parlament rozpatrzy interpelację posłów z komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności, dotycząca stosowania na terenie UE środka chwastobójczego Glifosat. Posłowie są zaniepokojeni informacjami, że na terenie Stanów Zjednoczonych, stwierdzono jego silne działanie rakotwórcze.

Upublicznienie wewnętrznych dokumentów producenta środka, firmy Monsanto, poddało w wątpliwość wiarygodność badań naukowych, na podstawie których Glifosat został dopuszczony do użytku w Europie. Posłowie apelują do Komisji Europejskiej o zajęcie się tą sprawą. Glifosat jako składnik środków chwastobójczych jest stosowany również w Polsce.

Rynek cyfrowy: ochrona konsumentów vs zniesienie barier dla usług

Posłowie pracują nad rezolucją dotyczącą funkcjonowania platform online: sprzedających usługi, gromadzących dane i wiedzę. Chcą większej ochrony danych osobowych i praw konsumentów online. Sprawozdawcami rezolucji są posłowie EPP Finka Henna Virkkunen oraz Francuz Philippe Juvin. Parlament wysłucha ich w środę.

Również w środę posłowie będą kontynuować dyskusję nad rezolucją dla nowego sektora usług, tzw. gospodarki dzielenia się (m.in. Uber, AirBnB). Sprawozdawca projektu Nicoli Dantiego (S&D, Włochy) jest przeciwny hamowaniu rynku cyfrowego przez prawa krajowe. Jego zdaniem na rozwoju platform online szczególnie mogą zyskać branża transportowa i edukacyjna.

Obok korzyści, wynikających z rozwoju łatwo dostępnych usług cyfrowych i mikroprzedsiębiorczości, w debacie na temat ekonomii dzielenia sią Komisja Europejska wskazuje na niebezpieczeństwo nadużyć ze strony administratorów serwisów zwłaszcza ochrony ich danych osobowych oraz szybko rosnąca konkurencja cenowa w niektórych branżach (transport, turystyka, nieruchomości).

Konflikt pomiędzy rozwojem usług w ramach ekonomii dzielenia się a tradycyjnymi przedsiębiorstwami pokazuje strajk polskich taksówkarzy 5 czerwca 2017 r. Jednym z celów strajku było uzyskanie od państwa wsparcia w zmniejszeniu konkurencji ze strony Ubera.

W środę posłowie omówią wystąpienie Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego. Głównym celem porozumienia, zawartego w 2015 r. przez 195 krajów, jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego, m.in. poprzez stopniowe zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Przynależność do porozumienia jest całkowicie dobrowolna, a odstąpienie od umowy nie wiąże się z żadnymi sankcjami.

Zobacz najnowsze